ISIC


Od akademického roka 2021/2022 došlo k zmene pri uplatnení zľavy na dopravu na Vašom študentskom preukaze. 

Uplatnenie zľavy na dopravu na študentskom preukaze


PLATNÉ VIZUÁLY ISIC PREUKAZU

ISIC - medzinárodný preukaz denného študenta/doktoranda UK
ISIC medzinárodný preukaz denného študenta/doktoranda UK s licenciou v čiarovom kóde
ISIC - medzinárodný preukaz denného študenta/doktoranda UK s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane
ISIC - zadná strana bez predtlačenej prvej platnosti
ISIC - predná strana vizuálu od AR 2019/2020
ISIC - zadná strana najnovšieho vizuálu
ISIC - predná strana najnovšieho vizuálu od AR 2023/2024
 

 

1. Univerzitný preukaz študenta ISIC je: 

  • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej univerzity.
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.
  • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

2. Kto má naň nárok:

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti: 
1. študentom denného štúdia na vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí. 

3. Platnosť preukazu:

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si pri zápise do ďalšieho roka denného štúdia prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom Akademickom roku.

Skontrolujte si platnosť svojho ISIC preukazu

Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI. Zakúpením známky a aktiváciou preukazu získate:
- licenciu ISIC
- univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém ...)
- externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice ...)

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na stránke preukazstudenta.sk.

 

4. Zľavy na ISIC:

kompletný zoznam zliav máte k dispozícii TU

ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/

 

5. Ďalšie informácie o preukaze ISIC

www.isic.sk