Terminály

Elektronická aktivácia/validácia univerzitných preukazov sa realizuje priložením študentskej karty na snímaciu plochu univerzitného terminálu:

 1. Držte kartu priloženú, spracovávajú sa údaje - pridržte preukaz niekoľko sekúnd a čakajte, kým terminál načíta údaje z čipu: "Karta sa načítava"
 2. Na displeji terminálu sa zobrazí niekoľko políčok s ikonami znázorňujúcimi časti čipu pre jednotlivé aplikácie. Po priložení novovydaného preukazu sa navrchu zobrazia základné informácie a aktuálna dĺžka platnosti preukazu a naspodku sa zobrazí hlásenie "Dáta na karte boli úspešne aktualizované". Na váš preukaz študenta sa zapísali aktuálne informácie z databázy a prípadne boli aktivované aj dopravné aplikácie, ak ste si ich predtým zakúpili v dopravnej aplikácii UBIAN. V takom prípade by ste mali vidieť všetky políčka/ikony ako farebné (nie sivé), t.zn. že validácia prebehla správne a ako denný študent do 26 rokov máte nárok na uplatnenie zliav na cestovnom.
 3. Dotykom priamo na displeji rozkliknete vybranú časť pre zobrazenie detailov, napr. dátumu platnosti karty pre danú dopravnú aplikáciu, zakúpené PCL alebo zmeníte jazykovú mutáciu zobrazovaných informácií. V prípade diagnostikovanej chyby - detail o príčine/chybové hlásenie sa zobrazí už na úvodnej stránke (hlásenie "Karta nie je evidovaná v systéme" znamená, že buď ešte nie ste zapísaný ako riadny študent, alebo nemáte v databáze evidovaný preukaz ako aktívny - v oboch prípadoch treba kontaktovať svoje študijné oddelenie alebo, ak ste zapísaný a preukaz máte aktívny, je potrebné priložiť preukaz k terminálu neskôr, keď prebehne export aktualizovaných údajov, v období mimo zápisov je to až nasledujúci deň). 
 4. Ak ste sa po zápise do ročníka zaregistrovali a zakúpili si dopravnú službu v UBIANe, po úspešnej validácii/aktivácii preukazu môžete začať svoj preukaz používať v externých dopravných aplikáciách (zakúpenie predplatného časového lístka na MHD, cestovanie vlakom, nabíjanie kreditu elektronickej peňaženky...)

Viac o aktivácii na termináli (kedysi aj s obrázkami) nájdete na:

https://www.preukazstudenta.sk/vs

http://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/ 

V prípade, že sa vám nepodarilo váš preukaz úspešne validovať v niektorej fáze, zapamätajte si znenie chybového hlásenia, prípadne všetky zobrazené odlišnosti. Prípadne volajte na CePIT - Hotline UK 02/9010 4444 alebo navštívte servisné pracovisko.

 

Univerzitné terminály na UK

V Bratislave:

 • internát Mlyny v Mlynskej doline – 1x pri vstupe na internát vo výškovej budove oproti výťahom, 1x pri bráne AD blok A, 1x pri bráne AD blok R
 • Prírodovedecká fakulta – vo vstupnej hale
 • Farmaceutická fakulta/Fakulta managementu – Odbojárov 10, pri hlavnom vchode
 • Rektorát/Právnická/Filozofická fakulta – historická budova Šafárikovo nám. 6 - vstup od križovatky, po vstupe do priestoru pred turniketmi naľavo, na stene vedľa vrátnice/medzi vstupnými dverami a vrátnicou
 • Lekárska fakulta – Sasinkova 4, vstupná hala
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Mlynské luhy č. 4, vstupná hala

v Martine:

 • Jesseniova lekárska fakulta - Malá Hora 4A, prízemie dekanátu

 

Všetky terminály Univerzity Komenského sú univerzálne použiteľné študentmi všetkých našich fakúlt.

 

Hlásenie výpadkov terminálov - volajte na CePIT - Hotline UK 02/90 10 4444.