PREUKAZ ŠTUDENTA UK

Preukaz denného študenta UK

Denný študent UK/NO ISIC

Na Univerzite Komenského v Bratislave majú denní študenti od AR 2019/2020 možnosť požiadať o vydanie čipového preukazu s univerzitným vizuálom bez licencie ISIC, tzv. NO ISIC preukaz. 

Rozdiel oproti doteraz vydávanému preukazu iba s vizuálom ISIC spočíva v nepristúpení na členstvo v Združení CKM SYTS, z ktorého vyplývajú rôzne komerčné zľavy viažuce sa práve na platnú ISIC licenciu a vizuál, čo sa odráža aj na nižšom poplatku za vystavenie preukazu ako i na jeho ďalšej bezplatnej prolongácii známkou NO ISIC - neplatí na ISIC zľavy.

Preukaz denného študenta UK bez ISIC licencie je plnohodnotne použiteľný a platný pri uplatňovaní študentských zliav u dopravcov na Slovensku, pri splnení podmienok dodávateľa dopravnej aplikácie - viac TU.

V prípade zmeny rozhodnutia pre získanie komerčných zliav viažucich sa na ISIC je potrebné požiadať o vystavenie preukazu ISIC na svojom študijnom oddelení za poplatok podľa platného cenníka.

EXTERNÝ ŠTUDENT UK

Externý študent UK

Na Univerzite Komenského v Bratislave pre študentov v externej forme štúdia na všetkých stupňoch vydávame čipový preukaz s univerzitným vizuálom.

Na prednej strane je vytlačená jeho prvá platnosť (v prvom roku teda nie je potrebná známka).

Je použiteľný vo všetkých elektronických systémoch Univerzity Komenského v Bratislave a s aktuálnou vytlačenou platnosťou, resp. v ďalších ročníkoch s platnou validačnou známkou (získa ju bezplatne každý zapísaný študent pri zápise) aj v akademických a univerzitných knižniciach.