REDCap

O projekte REDCap

REDCap (Research Electronic Data Capture) je webová aplikácia vytvorená univerzitou Vanderbilt, ktorá umožňuje bezpečnú tvorbu a spravovanie online prieskumov, dotazníkov a databáz. REDCap je celosvetovo uznávaným nástrojom vyvinutým predovšetkým na podporu vedeckého výskumu.  Používa sa vo viac ako 140-tich krajinách a vo vedeckých časopisoch bol citovaný vyše 13000 krát. Medzi univerzity, ktoré REDCap používajú patrí napríklad Harvard, Cambridge, Stanford, Oxford a ďalšie z top univerzít sveta. Za účelom rozvoja vedeckého výskumu na UK získalo CIT pre univerzitu licenciu umožňujúcu používanie REDCapu našimi vedeckými pracovníkmi. REDCap prevádzkuje CIT ako službu. Používanie REDCapu je intuitívne, a preto špecializované technické znalosti ani predchádzajúce skúsenosti s týmto nástrojom nie sú potrebné.

Unikátnosť REDCapu

REDCap je možné použiť na zber všetkých typov virtuálnych dát v akomkoľvek prostredí a je v súlade s viacerými bezpečnostnými štandardmi (21 CFR Part 11, FISMA, HIPAA a GDPR). Je špecificky navrhnutý tak, aby podporoval zaznamenávanie údajov získaných z klinických štúdií a operácií či už v online alebo v offline režime. REDCap je však možné použiť na zber a spracúvanie údajov akéhokoľvek druhu. 

Systém REDCap ponúka: 

 • Katalóg projektov zberu údajov 

 • Kalendár projektov 

 • Bezpečné úložisko údajov s ochranou dát 

 • Privátny repozitár zozbieraných údajov 

 • Automatická validácia vstupov, kontrola chýb zadávania 

 • Export do formátov Excel, PDF, SAS, SPSS a R  

 • Priame základné štatistické prehľady a vizualizácia dát

Text odporúčanej informácie pre autorov o inštitucionálnej podpore vedeckého projektu, ako súčasť publikačných výstupov

Acknowledgment: Study data were collected and managed using REDCap electronic data capture tools hosted at Comenius University in Bratislava. [1][2]  REDCap (Research Electronic Data Capture) is a secure, web-based software platform designed to support data capture for research studies, providing 1) an intuitive interface for validated data capture; 2) audit trails for tracking data manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for seamless data downloads to common statistical packages; and 4) procedures for data integration and interoperability with external sources. 

[1] PA Harris, R Taylor, R Thielke, J Payne, N Gonzalez, JG. Conde, Research electronic data capture (REDCap) – A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support, J Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81. 

[2] PA Harris, R Taylor, BL Minor, V Elliott, M Fernandez, L O’Neal, L McLeod, G Delacqua, F Delacqua, J Kirby, SN Duda, REDCap Consortium, The REDCap consortium: Building an international community of software partners, J Biomed Inform. 2019 May 9 [doi: 10.1016/j.jbi.2019.103208] 


Poďakovanie: Údaje zo štúdie boli zbierané a spravované pomocou elektronického nástroja na zachytávanie údajov REDCap, ktorý pre svojich používateľov prevádzkuje Univerzita Komenského v Bratislave. [1][2] REDCap (Research Electronic Data Capture) je bezpečná online softvérová platforma vytvorená na podporu získavania údajov pre výskumné štúdie, pričom poskytuje 1) intuitívne rozhranie pre kontrolovaný zber údajov; 2) revízny záznam pre sledovanie manipulácie s údajmi a priebehu exportov; 3) automatizované metodiky exportov pre bezchybné sťahovanie údajov do spoločného štatistického súboru; 4) metodiky pre integráciu údajov a funkčnú spoluprácu s externými zdrojmi 

[1] PA Harris, R Taylor, R Thielke, J Payne, N Gonzalez, JG. Conde, Research electronic data capture (REDCap) – A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support, J Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81. 

[2] PA Harris, R Taylor, BL Minor, V Elliott, M Fernandez, L O’Neal, L McLeod, G Delacqua, F Delacqua, J Kirby, SN Duda, REDCap Consortium, The REDCap consortium: Building an international community of software partners, J Biomed Inform. 2019 May 9 [doi: 10.1016/j.jbi.2019.103208]

Mohlo by Vás zaujímať

 • Nepoznám RedCap, ale mám záujem ho používať. Akú pomoc môžem očakávať od CITu?
  CIT, resp. správca služby REDCap Vám poskytne úvodné školenie pre prácu so systémom a môže Vás skontaktovať s inými vedcami, ktorí už systém REDCap na UK používajú a majú s ním skúsenosti, samozrejme s ich súhlasom. Ďalšie informácie sa dozviete na prihlasovacej stránke systému https://redcap.uniba.sk, v prípade otázok sa prosím obráťte na správcu systému na adrese redcapuniba.sk.
 • Je REDCap vhodný pre dlhodobé projekty?
  Áno, v REDCap-e je možné naplánovať výskum trvajúci aj niekoľko rokov. Obsahuje kalendár, kde sa dajú plánovať a zaznamenávať udalosti a môže slúžiť aj na prideľovanie úloh. Niektoré činnosti, napríklad rozosielani dotazníkov, je dokonca možné automatizovať.
 • Je tvorba projektov v REDCape náročná? 
  Náročnosť tvorby projektu závisí od dĺžky projektu či výskumu a od jeho komplexnosti. REDCap bol vytvorený tak, aby práca s ním bola taká intuitívna a jednoduchá, ako sa to len dá. Napriek tomu môže tvorba komplexných a dlhodobých projektov trvať aj niekoľko hodín. REDCap však obsahuje knižnicu so stovkami predpripravených projektov a výskumov, ktoré si môžete stiahnuť a upraviť pre potreby svojho výskumu. V takom prípade sa doba tvorby projektu značne skráti.
 • Je REDCap kompatibilný s balíkom office?
  REDCap dokáže vytvárať a prispôsobovať nástroje načítaním zošitu excel. Je ale nutné, aby bol tento zošit vytvorený a vyplnený podľa šablóny, ktorú REDCap dokáže rozpoznať. Podrobný postup nájdete v tréningových materiáloch po prihlásení sa do REDCapu.
 • Budú mi z REDCapu chodiť upozornenia na univerzitný mail?
  Áno, pokiaľ sa nerozhodnete tieto upozornenia zrušiť alebo inak obmedziť. REDCap obsahuje aj vlastný chat pre používateľov, kde sa tieto upozornenia objavia po prihlásení.