Finančný informačný systém

Nový finančný informačný systém, ktorý vznikol v rámci celoslovenského projektu SOFIA, je na Univerzite Komenského v prevádzke od 1. októbra 2005. Systém pokrýva oblasti účtovníctva, rozpočtu, controllingu, nákupu tovarov a služieb, správy majetku a podnikateľskej činnosti.

V roku 2006 k nim pribudla aj personalistika a spracovanie miezd.

Obchodní partneri

Pridávať nových dodávateľov a odberateľov a opravovať údaje o existujúcich môžete prostredníctvom aplikácie Zmeny údajov o obchodných partneroch FIS

Konvertor XML súborov s výpismi pohybov zo ŠP

Pre zlepšenie práce s výpismi zo ŠP sme pripravili aplikáciu na konverziu XML súborov na súbory formátu .CSV alebo .XLSX (pre MS Excel). Nástroj je dostupný len zamestnancom Univerzity Komenského po prihlásení.

Dokumentácia k systému

Dokumentácia a zmeny údajov o obchodných partneroch sú prístupné len z počítačov Univerzity Komenského - v prípade, že ste oprávneným používateľom a máte problém s prístupom k nim, kontaktujte CePIT - Hotline UK.