Telefónia

V roku 2017 začala Univerzita v rámci projektu „Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov“ budovať jednotné celouniverzitné telefónne riešenie založené na technológií VoIP („voice over internet protocol“, teda telefonovanie cez internet). V spolupráci s vysúťaženým dodávateľom VM Telecom, s.r.o. pracovníci Centra informačných technológií UK pripravili riešenie, postavené na kombinácii voľne dostupných technológií a vlastného vývoja. Celkové prevádzkové náklady na poskytovanie telekomunikačných služieb tak výrazne klesajú v porovnaní so stavom, kedy každá fakulta Univerzity prevádzkuje vlastné riešenie.

Číselné predvoľby a číslo pre dostupnosť zvonku

Jednou z výhod spoločného riešenia je jednotnosť číslovacej schémy pre volania z vonkajších sietí. Okrem Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine tak začínajú čísla všetkých súčastí Univerzity rovnako - 02/90. Nasledujúce dve číslice určujú súčasť – rektorát má kód 10, potom nasledujú fakulty v historickom usporiadaní (teda podľa roku vzniku – toto usporiadanie môžete vidieť napríklad v zozname fakúlt a súčastí). Posledné štyri číslice sú štvormiestna klapka – teda celé vonkajšie číslo konkrétnej klapky má tvar

02 / 90 FF XXXX

Momentálne aktívne súčasti a ich predvoľby sú:

SúčasťPredvoľba
Rektorát10 XXXX
Lekárska fakulta11 XXXX
Právnická fakulta12 XXXX
Filozofická fakulta13 XXXX
Prírodovedecká fakulta14 XXXX
Pedagogická fakulta15 XXXX
Fakulta telesnej výchovy a športu 17 XXXX
Evanjelická bohoslovecká fakulta20 XXXX
Fakulta managementu21 XXXX
Fakulta sociálnych a ekonomických vied (v migrácii)22 XXXX

Pre zachovanie kontinuity komunikácie až do odvolania naďalej fungujú staré čísla, telefónne riešenie ich transparentne presmerováva na nové telefóny.

Cenník hovorov

Každý zamestnanec a doktorand má v celouniverzitnom riešení nastavený finančný limit, ktorý smie v rámci pracovných povinností pretelefonovať. Hovory sú spoplatnené nasledovne:

  • pevné siete v rámci SR – bezplatne
  • mobilné siete v rámci SR – 0,0400 €/min (2,40 €/hodinu)
  • pevné siete v rámci EU – 0,0292 €/min (1,752 €/hodinu)
  • mobilné siete v rámci EU – 0,0667 €/min (4,002 €/hodinu)
  • pevné siete mimo EU – 0,6917 €/min (41,502 €/hodinu)
  • mobilné siete mimo EU – 0,4500 €/min (27,00 €/hodinu)
  • čísla 0850 XXX XXX – 0,0685 €/min (pozor, minútová tarifikácia namiesto sekundovej)

Po vyčerpaní limitu je možné z klapky telefonovať iba na bezplatné čísla (teda v rámci Univerzity a na ľubovoľné číslo pevných sietí na Slovensku).

Návody na VoIP telefóny

Manuál k telefónu GXP 2130
(.pdf, 789 kB)
Manuál k telefónu GXP 2160
(.pdf, 815 kB)