Telefónia

V roku 2017 začala Univerzita v rámci projektu „Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov“ budovať jednotné celouniverzitné telefónne riešenie založené na technológií VoIP („voice over internet protocol“, teda telefonovanie cez internet). V spolupráci s vysúťaženým dodávateľom VM Telecom, s.r.o. pracovníci Centra informačných technológií UK pripravili riešenie, postavené na kombinácii voľne dostupných technológií a vlastného vývoja. Celkové prevádzkové náklady na poskytovanie telekomunikačných služieb tak výrazne klesajú v porovnaní so stavom, kedy každá fakulta Univerzity prevádzkuje vlastné riešenie.

Číselné predvoľby a číslo pre dostupnosť zvonku

Jednou z výhod spoločného riešenia je jednotnosť číslovacej schémy pre volania z vonkajších sietí. Okrem Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine tak začínajú čísla všetkých súčastí Univerzity rovnako - 02/90. Nasledujúce dve číslice určujú súčasť – rektorát má kód 10, potom nasledujú fakulty v historickom usporiadaní (teda podľa roku vzniku – toto usporiadanie môžete vidieť napríklad v zozname fakúlt a súčastí). Posledné štyri číslice sú štvormiestna klapka – teda celé vonkajšie číslo konkrétnej klapky má tvar

02 / 90 FF XXXX

Momentálne aktívne súčasti a ich predvoľby sú:

SúčasťPredvoľba
Rektorát10 XXXX
Lekárska fakulta11 XXXX
Právnická fakulta12 XXXX
Filozofická fakulta13 XXXX
Prírodovedecká fakulta (v migrácii)14 XXXX
Pedagogická fakulta15 XXXX
Fakulta telesnej výchovy a športu (v migrácii)17 XXXX
Evanjelická bohoslovecká fakulta20 XXXX
Fakulta managementu21 XXXX

Pre zachovanie kontinuity komunikácie až do odvolania naďalej fungujú staré čísla, telefónne riešenie ich transparentne presmerováva na nové telefóny.

Cenník hovorov

Každý zamestnanec a doktorand má v celouniverzitnom riešení nastavený finančný limit, ktorý smie v rámci pracovných povinností pretelefonovať. Hovory sú spoplatnené nasledovne:

  • pevné siete v rámci SR – bezplatne
  • mobilné siete v rámci SR – 0,0400 €/min (2,40 €/hodinu)
  • pevné siete v rámci EU – 0,0292 €/min (1,752 €/hodinu)
  • mobilné siete v rámci EU – 0,0667 €/min (4,002 €/hodinu)
  • pevné siete mimo EU – 0,6917 €/min (41,502 €/hodinu)
  • mobilné siete mimo EU – 0,4500 €/min (27,00 €/hodinu)
  • čísla 0850 XXX XXX – 0,0685 €/min (pozor, minútová tarifikácia namiesto sekundovej)

Po vyčerpaní limitu je možné z klapky telefonovať iba na bezplatné čísla (teda v rámci Univerzity a na ľubovoľné číslo pevných sietí na Slovensku).

Návody na VoIP telefóny

Manuál k telefónu GXP 2130
(.pdf, 789 kB)
Manuál k telefónu GXP 2160
(.pdf, 815 kB)