Postdoktorandské pobyty

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, podpora mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Legislatíva

·    Vnútorný predpis č. 4/2024_Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2024-2025 / Postdoctoral stays CU 2024-2025

SK

  • Úplné znenie výzvy_Výzva na predkladanie návrhov na postdoktorandské pobyty v rámci programu "Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave 2024-2025"
  • Zoznam postdoktorandských pobytov_obsadené

Grant postdoktoranda UK (GUKPOST) – podmienky, informácie a hodnotiace kritériá Grantu postdoktoranda sú na webovej stránke UK: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

 

EN

Postdoctoral Grant CU (GUKPOST) - conditions, information and evaluation criteria of the Postdoctoral Grant are on the CU website: https://uniba.sk/veda/postdoktorandske-pobyty/grant-postdoktoranda-uk-gukpost/

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2023-2024

<output>Vnútorný predpis č. 3/2020_Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave</output>

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2022-2023

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2021-2022