Postdoktorandské pobyty

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, podpora mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2022-2023

Ponuka pozícií na obsadenie miest postdoktorandských pobytov na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave

1. Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave

Ponúkané pozície:

2. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave: 

Ponúkané pozície:

3. Fakulta sociálnych  a ekonomických vied UK v Bratislave:

Ponúkaná pozícia:

4. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave:

Ponúkaná pozícia:

5. Filozofická fakulta UK v Bratislave: 

Ponúkaná pozícia:

6. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave: 

Ponúkaná pozícia: