Postdoktorandské pobyty

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave, podpora mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Legislatíva

·    Vnútorný predpis č. 3/2020_Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2023-2024

<output>Vnútorný predpis č. 3/2020_Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave</output>

Postdoktorandské pobyty UK na rok 2022-2023