Vymenúvacie konania 2024

doc. MUDr. Kamil Biringer. PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.2.2022
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRiziková a patologická gravidita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.9.2022 o 16,00 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť bude môcť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma inauguračnej prednáškyProcesná autonómia členských štátov Európskej únie - In varietate concordia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1,OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.06.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbortrestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma inauguračnej prednášky

Zámer (osnova) budúcej rekodifikácie Trestného zákona

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27.10.2022 (štvrtok) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.4.2022
PracoviskoKlinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyAko moderné technológie ovplyvňujú hrudníkovú chirurgiu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  8.12.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/–  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.12.2021
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyFetálna medicína - lekársky úspech alebo nový problém?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

28.4.2022 o 13.30h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.3.2022
PracoviskoKatedra estetiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.6 estetika
Téma inauguračnej prednáškyKomický obraz v hrách kočovných bábkarov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis     

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.3.2023 11,00 h G236 FiF UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.08.2021
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgeológia
Téma inauguračnej prednáškyEkologické a stratigrafické implikácie neogénnych dierkavcov v panvách Centrálnej Paratetýdy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky08.04.2022, 9.00 hod., online / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.3.2024

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.2.2023
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySekundárna prevencia rakoviny krčka maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

15.6.2023 o 10.00 h na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.05.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyTrendy vývoja športového aerobiku v kontexte vedeckých poznatkov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20.10.2022 o 10.30 hod. v Aule prof. Stráňaia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.3.2024

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.09.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma inauguračnej prednášky

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 02.09.2021

VR PraF UK od 18.10.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky02.12.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.3.2024

Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Meno a priezviskodoc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.11.2022
PracoviskoVŠAPs Terezín, ČR
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborkatolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyInovatívne pastoračné metódy ohlasovania trinitárneho tajomstva súčasnému človeku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. M. Šuráb, prof. A. Akimjak, prof. G. Paľa
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.3.2023 o 10.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava, miest.č. 201
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Ján Papula, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.12.2021
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyHarmonický prístup k systémom manažmentu výkonnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1OP 2OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR JLF UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška sa bude konať dňa 24.2.2022 o 14:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.1.2022
PracoviskoNeurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyĽahké mozgové poranenie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška:  9.6.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/veda/ –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.1.2023
PracoviskoKatedra genetiky PriF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborBiológia
Téma inauguračnej prednáškyBioaktívne látky v prostredí a ich vplyv na genómy organizmov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis
Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.09.2023, 9.00 hod. Aula CH1-1 na PriF UK (ako aj online - link pre verejnosť je zverejnený na webovej stránke fakulty) / OZNAM
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.3.2024

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.02.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma inauguračnej prednáškyÚčastníctvo v stavebnom konaní - súčasné a budúce výzvy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31.03.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 26.3.2024

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.06.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma inauguračnej prednášky

Obecná samospráva z pohľadu ústavného práva

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis (23.06.2022)

Výpis (06.10.2022)

Inauguračná komisia a oponenti (23.06.2022)

Inauguračná komisia a oponenti (06.10.2022)

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.11.2022 (štvrtok) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.3.2024

Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.08.2022
PracoviskoPedagogická fakulta UK Bratislava, Katedra etickej a občianskej výchovy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.16 religionistika
Téma inauguračnej prednáškyBioetický princíp autonómie a ženské telo v islame
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis     

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

25.5.2023  o 9,00 h

G236 FIF UK

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26.3.2024