Profesorské prednášky

Slávnostné prednášky v Aule Univerzity Komenského konané významnými profesorskými osobnosťami na pozvanie rektora univerzity. Motiváciu a základnú myšlienku konania týchto prednášok vysvetlil Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., vtedy rektor UK, v predslove k jednej z prvých prednášok.

Nasledujúce texty sú zoradené v obrátenom poradí, takže na prvom mieste vždy nájdete najnovší text. Žiaľ, niektoré staršie texty chýbajú.

prof. Jozef Bátora, Mphil., PhD.

Vojna s.r.o.:

Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti a ich dopad na globálne politické usporiadanie

Tézy prednášky:

 • Ako sa dnes vedú vojny za pomoci súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností (SVBS)?
 • Vojna ako inštitúcia a zmeny jej organizačnej základne: inštitucionalistické teoretické uchopenie
 • Kombinácia štruktúr a pravidiel: Ako SVBS využíva Európska Únia?
 • Transpozícia praktík: Ako funguje SVBS kooptovaná štátom a čo to robí so štátom?
 • Zmiešaný diskurz: Prečo je charakter SVBS nejednoznačný?
 • Implikácie pre globálne politické usporiadanie: nový stredovek alebo návrat štátu?

Pozvánka

Záznam

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. a prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Primárna progresívna afázia – demencia jazykovej siete mozgu? 

Tézy prednášky:

 • Mozgové koreláty reči: centrá versus jazyková sieť
 • Frontotemporálna demencia a jej varianty: súčasný koncept a príčiny jej vzniku
 • Primárna progresívna afázia: klinický obraz, diagnostika a možnostiterapie

Pozvánka

Záznam - Pri uvedenej prednáške nie je videozáznam s dôvodov GDPR ako aj technických dôvodov. 

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Osteoporóza

"Per angusta ad augusta"

Tézy prednášky:

 • Osteoporóza - tichý vykrádač kostí - pandémia21. storočia
 • Diagnostické možnosti - nie je to len o hustote kostí
 • Preventívne postupy
 • Súčasné terapeutické možnosti liečby osteoporózy
 • D-hormón a jeho význam nielen pri osteoporóze

Pozvánka

Záznam

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

 

Interakcia intelektu a odvahy pri vývoji merania tlaku krvi

Tézy prednášky:

 • Fyziológia a vývoj metodík na zisťovanie funkcií organizmu
 • Odvážne začiatky invazívneho merania krvného tlaku a katetrizácií ciev a srdca človeka
 • Od jednoduchého tlakomeru rytiera von Bascha k palpačnej, auskultačnej a oscilometrickej metóde
 • Peňázova volume clamp metóda – okno do regulácie srdca a ciev
 • Meranie krvného tlaku malých detí a novorodencov
 • Meranie krvného tlaku malých detí a novorodencov

Pozvánka

Záznam

prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

SVET OKOLO NÁS Z POHĽADU ČASTICOVEJ FYZIKY

Tézy prednášky:

 • retrospektívny pohľad na časticovú fyziku a meniace sa predstavy o svete,
 • o základoch Štandardného Modelu a úlohe Higgsovho bozónu,
 • ako získavame informáciu o časticiach – základné fakty o experimente ATLAS,
 • nevyriešené problémy časticovej fyziky a potreba nových experimentov,
 • symetrie v časticovej fyzike a ranné fázy vesmíru

Pozvánka

Záznam

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

 

ANGIOLÓGIA V KONTEXTE STOROČNEJ EXISTENCIE LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

Tézy prednášky:

1. Od Leonarda da Vinciho cez Alberta Einsteina ku angiológii

2. Medicínske univerzitné vzdelávanie na území dnešného Slovenska

3. Analýza a syntéza - úloha filozofie v angiológii

4. Zápal ako neoddeliteľná súčasť cievnych chorôb

5. Ateroskleróza alebo vaskulitída?

6. Kŕčové žily – najčastejšia chronická choroba   vyspelých civilizácií

7. Štvrťstoročie slovenskej angiológie 

prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD.

Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom

Tézy prednášky:

1.     Čo priniesla Darwinova teória o vzniku druhov prírodným výberom

2.     Všetci sme len omylom prírody. Alebo nie?

3.     Keď „SURVIVAL of the fittest“ nie je to isté, čo „ARRIVAL of the fittest“

4.     Zmeny vo frekvencii génov vs. zmeny v expresii génov

5.     Evo-devo, fenotypová plasticita, mikroevolúcia a makroevolúcia

6.     Stvoriteľ, alebo evolúcia?

7.     Od “vedeckého” kreacionizmu k lietajúcemu špagetovému monštru

8.     Poučenie z krízového vývoja

 

 Pozvánka

prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Lesk a bieda slovenskej politiky

Tézy prednášky:

1. Naozaj je politika ako futbal? Je to len hra? Rozumie jej každý?

2. Čo je to demokracia? Aká je jej kvalita na Slovensku?

3. Vieme nájsť príčiny existujúcej kvality demokracie?

4. Pravidlá politickej hry: ich etablovanie a erózia, inými slovami: problémy   

    inštitucionalizácie demokracie.

5. Je politika stále panské (prípadne pánske) huncútstvo? Smrdí ryba od hlavy?

6. Prečo je Európa náš domov?

7. Kde je lesk a kde bieda politiky na Slovensku?

8. A čo ďalej? Možnosti a limity politickej vedy.

 Pozvánka

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

AKO MERAŤ UŽITOČNOSŤ INFORMÁCIE

Tézy prednášky:

1.     Sú počítače naším obrazom?

2.     Záhady a výzvy teoretickej informatiky

3.     Je matematika nutná na pochopenie sveta?

4.     Čo znamená, že ''počítače spracovávajú informácie''?

5.     Je informácia ''energia''?

6.     Koľko informácie je na Wikipédii a koľko filmov sa zmestí na disk?

7.     Ako zistiť, ktorá informácia je užitočná?

 

Pozvánka

prof. MUDr. Viliam Bada, Csc.

AKO SA DÁ PREDCHÁDZAŤ CHOROBÁM SRDCA A CIEV

Pozvánka

 

Tézy prednášky:

 • Múdrosť Matyáša Bernarda Brauna ( 1684 – 1738 ) a 21. storočie.
 • Thomas A. Edison : Z noci urobíme deň, tmu nepotrebujeme.
 • Alkohol a čierna káva s kofeínom škodia každému.
 • Voda z horského Mlynického potoka  alebo z ostrova Sihoť v Bratislave.
 • Vaječný žĺtok, plnotučná bryndza, slaninka  a sérový cholesterol.
 • Sójové mlieko a deti, alebo patrí sója k zdraviu prospešným potravinám ?
 • Hýbať sa treba 30 min 5 dní v týždni alebo 10 000 krokov denne.

Prednáška - ppt prezentácia 

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Slovensko a Svätá stolica v kontexte studenej vojny a vatikánskej východnej politiky

Pozvánka

Cieľom prednášky je analýza a interpretácia:

 

 • historického kontextu, príčin a motívov vatikánskej východnej politiky;
 • jej medzinárodnopolitických súvislostí v kontexte jednotlivých fáz studenej vojny;
 • príčin, pre ktoré rokovania medzi Prahou a Vatikánom na rozdiel od rokovaní s inými štátmi do veľkej miery stroskotali;
 • kontinuity a diskontinuity medzi východnou politikou Pavla VI. a Jána Pavla II. a miesta wojtyłovského pontifikátu v kontexte premien medzinárodného a slovenského vývoja druhej polovice 80tych rokov

 

 

prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc.

Fukušimská havária: dopad na životné prostredie a energetiocké koncepcie

12.11.2014 (pozvánka)

Tézy prednášky:

 

 1. Príčiny havárie Fukušimskej jadrovej elektrárne
 2. Dopad havárie na životné prostredie v Japonsku a v Európe, špecificky na atmosféru, biosféru a oceán
 3. Radiačné dávky obyvateľstva Japonska a Európy v priebehu havárie a po nej
 4. Porovnanie dopadu Fukušimskej havárie s inými zdrojmi, napr. s Černobyľskou haváriou
 5. Dopad Fukušimskej havárie na nové koncepcie v energetike
 6. Zhodnotenie totálneho dopadu rôznych zdrojov  elektrickej energie na životné prostredie

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Agresivita – zlo, či prirodzenosť? (pdf)
14. 11. 2013 o 17.00 (pozvánka)

Tézy prednášky

 1. Je agresivita vrodená, alebo získaná dispozícia? 
  Čo hovoria psychologické teórie.
 2. Pohľad forenznej psychológie na násilnú trestnú činnosť
 3. Model extrémnej agresie
 4. Vývinové trendy – 40 rokov posudzovania páchateľov vrážd
 5. Výstupy pre klinickú a spoločenskú prax

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Apoptóza ako adaptačný mechanizmus? (pdf)
23. 05. 2012 o 17.00 (pozvánka)

Tézy prednášky

 1. Trichinela spiralis je červovitý parazit prežívajúci vo svalovine.
 2. Zavŕtanie do svalovej bunky aktivuje proces programovanej smrti (apoptózy).
 3. Po vytvorení priestoru v bunke larva zastaví proces apoptózy.
 4. Mechanizmy apoptózy predstavujú adaptačný prostriedok na prežitie parazita.
 5. Možné využitie regulácie mechanizmov apoptózy.

prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.

Zobrazovanie ciev pomocou počítačovej tomografie: dva pohľady, jeden cieľ (pdf)

25. 04. 2012 o 17.00 (pozvánka)

Tézy prednášky

 1. Medicínske zobrazovanie: od röntgenovej snímky po farebný tomogram
 2. Počítačová tomografia, informatici a lekári
 3. Zobrazovanie ciev dolných končatín v praxi: projekt AngioVis

prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

Novolatinské štúdiá na Slovensku – výsledky a problémy (pdf)
07. 03. 2012 o 17.00 (pozvánka)

Tézy prednášky:

 1. Neolatinistika – definícia, vznik, inštitucionalizácia vednej disciplíny
 2. Prof. Miloslav Okál (1913 – 1997), prvý slovenský novolatinský filológ
 3. Okálovi žiaci
 4. Úskalia vedeckých edícií
 5. Rozšírenie časového horizontu: výskum produkcie Trnavskej univerzity
 6. Príprava vedeckého dorastu

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Chémia atmosféry – od tropo - k strato (ppsx)

09. 11. 2011 o 17.00 (pozvánka)

Tézy prednášky:

 1. atmosféra - multidisciplinárne javisko
 2. zloženie, znečistenie a skleníkový efekt
 3. dobrý a „zlý“ ozón
 4. halogény v atmosfére
 5. chémia a „klimatická zmena“
 6. počítačové modelovanie

prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Čo prinesú experimenty na LHC v CERN pre výskum štruktúry hmoty a vývoja vesmíru (pdf).  Prednášku si môžete pozrieť aj v pps.
1.12.2010

Tézy prednášky:

 • CERN
  Najväčšie svetové laboratórium
 • LHC
  Veľký hadrónový zrážač, najväčší a najzložitejší stroj na svete, urýchľovací komplex, experimentálne zariadenia
 • Štúdium štruktúry hmoty
  Štandardný model, Higgsov bozón, supersymetrické častice, kvark-gluónová plazma
 • Nové poznatky o vývoji vesmíru
  Štúdim ranných štádií Veľkého tresku, temná hmota, temná energia
 • Spolupráca SR s CERN
  Vklad SR do CERN, prínosy CERN pre SR

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., FMFI UK

Informatika - ÁNO a NIE
4.11.2009

Tézy prednášky:

 • O čom je a o čom nie je informatika
 • Čo sa v informatike podarilo a o čo sa stále snažíme
 • Interakcie informatiky s inými disciplínami
 • Čím prispela UK a kde sú jej budúce príležitosti
 • Informatika – nebezpečný pomocník
 • Akú má informatika budúcnosť?

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., LF UK

Súčasné trendy v liečbe hypertenzie – problémy a perspektívy
26.11.2008

Tézy prednášky:

 • Čo je hypertenzia – pokus o definíciu
 • Ktorý tlak je už rizikový?
 • Filozofia  liečby hypertenzie – ovplyvnenie prognóz
 • Liečba  hypertenzie  a systém  renín-angiotenzín 
 • Prehypertenzia
 • Nové trendy  v liečbe hypertenzie
 • Ako spraviť viac?

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., PriF UK

Horizontálny prenos génov
23.11.2006

Tézy prednášky:

 • Čo je horizontálny génový prenos –HGP?
 • Prenos génov v baktériách
 • Prenos génov vo vyšších organizmoch
 • Medzidruhový horizontálny génový prenos

prof. ThDr. Juraj Bándy

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., RNDr. Eva Majkova, DrSc.

Nanoštruktúry rozličnej dimenzionality, vlastnosti a aplikácie
18. 5. 2005

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

prof. MUDr. Pavol Bakoss, DrSc.

Infekčné choroby – trvalý údel človeka?
21.4.2004

prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc.

prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.

prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.

prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.