Vymenúvacie konania 2022

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2.11.2020
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyModulácia senzitivity a reaktivity vagových aferentných nervov v respiračnom a gastrointestinálnom systéme v experimentálnych podmienkach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  11.3.2021 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13.7.2022

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.8.2020
PracoviskoChirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborVnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyMetabolizmus glukózy po transplantácii solídnych orgánov v kontexte dlhodobého prežívania štepov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky9.12.2020 o 10.00 h na online zasadnutí VR JLF UK prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  - oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18.1.2022

doc. RNDr. Hana Drahovska, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.10.2020
PracoviskoKatedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednáškyGenomika bakteriálnych patogénov prenášaných potravinami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky03.06.2021, 10:00 hod., ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 31.8.2022

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania05.06.2020 - späťvzatie žiadosti

Dr. rer. nat. Martin Drozda

Meno a priezviskoDr. rer. nat. Martin Drozda
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6.11.2020
PracoviskoFEI STU, Ústav informatiky a matematiky, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborInformatika
Téma inauguračnej prednáškyAd hoc siete: modelovanie, simulácia a výkonnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.04.2021 o 9,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti), pre prezenčne prítomných v posluchárni C .
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 31.8.2022

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Meno a priezviskodoc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21. 11. 2019
PracoviskoFarmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfarmaceutická chémia
Téma inauguračnej prednáškyRacionálny dizajn látok s antivirálnymi účinkami.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.1.2022

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9. marec 2020
PracoviskoKatedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborbiochémia
Téma inauguračnej prednáškyOsobitosti oxidačnej fosforylácie trypanozomatíd
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov09.03.2020 - 05.05.2020 / z dôvodu Covid-u 19
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.02.2021, 14,00 hod. / ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.7.2022

doc. MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA

Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9.9.2020
PracoviskoKatedra chirurgických oboru Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednášky

„Miniinvazívna chirurgia v liečbe pacientov s karcinómom rekta – inovácia verzus tradícia.“

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.4.2021 o 13.30h na online zasadnutí Vedeckej rady   LF UK. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku.    Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 31.8.2022

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.11.2020
PracoviskoKatedra algebry a geometrie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborMatematika
Téma inauguračnej prednáškySymmetry - a part of the foundations of Mathematics
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.04.2021 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti), pre prezenčne prítomných v posluchárni C .
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.7.2022

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.05.2020
PracoviskoKatedra ložiskovej geológie PriF UK, od 1.1.2021 Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborložisková geológia
Téma inauguračnej prednáškyGenéza zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.02.2021, 9.00 hod., ON-LINE / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 31.8.2022

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2.11.2020
PracoviskoNeurochirurgická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyDetský hydrocefalus z pohľadu neurochirurga.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  11.3.2021 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.7.2022
<output>Vymenovanie za profesorku dňa 18.1.2022</output>

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie5.11.2020
PracoviskoKatedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyzika
Téma inauguračnej prednáškyNízkoteplotná plazma v atmosférickom vzduchu s prítomnosťou vody a interakcie plazmy s vodou
pre biomedicínske aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26.04.2021 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 13.7.2022
<output>Vymenovanie za profesorku dňa 18.1.2022</output>

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Marián Masár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie01.02.2021
PracoviskoKatedra analytickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboranalytická chémia
Téma inauguračnej prednáškyLaboratórium na čipe. Environmentálne a bioanalytické aplikácie mikročipovej elektroforézy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky18.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / OZNAM
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 31.8.2022

Doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.4.2021
PracoviskoNeonatologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpediatria
Téma inauguračnej prednáškyNeonatológia - od klinickej fyziológie k moderným perspektívam.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  14.10.2021 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 31.8.2022

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. marec 2020
PracoviskoKatedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborbiochémia
Téma inauguračnej prednáškyAko zabiť "bacila tuberkulózy": odhaľovanie záhad výstavby bunkovej steny Mycobacterium tuberculosis
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov09.03.2020 - 05.05.2020 / z dôvodu Covid-u 19
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UK

Rozhodnutie

Výpis z uznesení VR PríF UK

Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.02.2021, 10,00 hod. /ON-LINE/ Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13.7.2022