Vymenúvacie konania 2022

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25.8.2020
PracoviskoChirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborVnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyMetabolizmus glukózy po transplantácii solídnych orgánov v kontexte dlhodobého prežívania štepov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky9.12.2020 o 10.00 h na online zasadnutí VR JLF UK prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  - oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18.1.2022

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Meno a priezviskodoc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21. 11. 2019
PracoviskoFarmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborfarmaceutická chémia
Téma inauguračnej prednáškyRacionálny dizajn látok s antivirálnymi účinkami.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznámenie
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 18.1.2022