Vedecká rada UK

Základné ustanovenia o VR obsahuje Zákon č. 131/2002 o vysokých školách v § 11, Štatút UK v čl. 27 a Rokovací poriadok VR UK.

Rokovací poriadok VR UK

 

Zloženie VR UK - od 1.4.2023

Zloženie VR UK - od 3.4.2019 do 31.3.2023


 

Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2024: 26.2.2024, 29.4.2024, 3.6.2024, 7.10.2024, 2.12.2024

Rok 2023: 6.3.2023, 5.6.2023, 2.10.2023, 4.12.2023

Rok 2022: 21.2.2022, 4.4.2022, 2.5.2022, 6.6.2022, 3.10.2022, 5.12.2022

Rok 2021: 1.3.2021, 12.4.2021, 7.6.2021, 4.10.2021, 8.11.2021, 6.12.2021