Vymenúvacie konania

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.1.2024
PracoviskoKardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyNáhrada srdca: legendy, fakty, perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.1.2024
PracoviskoKardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyNáhrada srdca: legendy, fakty, perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.11.2023
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborObčianske právo
Téma inauguračnej prednáškyProcesná aktivita sporovej strany ako limit prieskumu realizovaného opravným súdom v opravnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK
Prezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVedecká rada PraF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21.02.2024 (streda) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UK Rozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.11.2023
PracoviskoÚstav aplikovanej psychológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborPsychológia
Téma inauguračnej prednášky Laické vs. expertné poznanie v kontextoch psychológie zdravia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Návrh inauguračnej komisie Návrh
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FSEV UK 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UK
 
Zloženie VR FSEV UK

 Zloženie VR FSEV UK ku dňu podania žiadosti

Zloženie VR FSEV UK od 6.12.2023

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky inauguračná prednáška dňa 13.2.2024 o 13.00hod. v Aule (B 120) FSEV UK, oznam
Rozhodnutie VR UK 
Zloženie VR UK 
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UK 
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania 

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.11.2023
PracoviskoKlinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborzubné lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškyDistrakčná osteogenéza v liečbe hypoplázie maxily u pacientov s rázštepom
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

7.3.2024 o 9.30h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK v Posluchárni M6 LF UK, Moskovská. ul.č. 2 v Bratislave.Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.
<output>doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.</output>
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.10.2023
PracoviskoKatedra molekulárnej biológie PriF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborMolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednáškyTechnológie rekombinantných DNA ako základný nástroj molekulárnej biológie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.
<output>doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.</output>
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.10.2023
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborMolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednáškyExtracelulárna DNA, viac než klinický biomarker
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4.9.2023
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVIPUB
Študijný odborInformatika
Téma inauguračnej prednáškyMotivácia a participácia študentov vo vyučovaní informatiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3, Inauguračná komisia a oponenti
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky05.02.2024 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Meno a priezvisko doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.9.2023
PracoviskoKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborotorinolaryngológia
Téma inauguračnej prednáškyOd hrtanového zrkadielka k laryngológii 21. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

8.2.2024 o 10.00h v posluchárni M6 LF UK, Moskovská č. 2  v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Meno a priezvisko

Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie5.9.2023
PracoviskoI. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyÚskalia včasnej diagnostiky reumatoidnej artritídy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

8.2.2024 o 9.00h v posluchárni M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie07.09.2023
PracoviskoKatedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyziológia rastlín
Téma inauguračnej prednáškyInterakcie toxických a prospešných kovov a polokovov v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
<output>doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.</output>
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.08.2023
PracoviskoÚstav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborBiológia
Téma inauguračnej prednáškySomatické kmeňové bunky a ich deriváty ako základný pilier regeneratívnej medicíny“
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Richard Imrich, PhD., DrSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Richard Imrich, PhD., DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie24.8.2023
PracoviskoFyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyPrínos klinického vývoja prvej účinnej terapie alkaptonúrie pre pochopenie fyziologických mechanizmov ochorenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR  LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

8.2.2024 o 11.00 h v posluchárni M6 LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave. Verejnosť má možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie5.5.2023
PracoviskoNeurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyModerné pohľady na sclerosis multiplex.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis; Zmena oponenta k 31.10.2023
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7.12.2023 o 10.00 h. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin   oznam;
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4.5.2023
PracoviskoFyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyAutizmus - potenciálne patomechanizmy a biomarkery
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

 

Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

23.11.2023 o 9.30 h v posluchárni M6 LF UK na Moskovskej ul. č. 2 v Bratislave. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3.5.2023
PracoviskoII.ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti 
Študijný odborortopédia
Téma inauguračnej prednáškyAktuálny pohľad na artroplastiku bedrového kĺbu v teréne postdysplastickej koxartrózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

4.10.2023 o 10.00h v posluchárni M6 v budove LF UK, Moskovská č.2 v Bratislave. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.skonline-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2.5.2023
PracoviskoÚstav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborlekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyNové prístupy v experimentálnom štúdiu a terapii vybraných ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.10.2023 o 10.00 h na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin    oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27.4.2023
PracoviskoÚstav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborlekárska biofyzika
Téma inauguračnej prednáškyŠtúdium depozície niektorých kovov v biologických tkanivách.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.10.2023 o 11.30 h na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin   oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Martin Putala, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.4.2023
PracoviskoKatedra organickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbororganická chémia
Téma inauguračnej prednáškyNízkomolekulové oligoarylové zlúčeniny ako polovodičové materiály
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24.11.2023, 9.00 hod. prezentačné centrum AMOS na PriF UK (ako aj online - link pre verejnosť je zverejnený na webovej stránke fakulty / OZNAM
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. František Križan, PhD.

Meno a priezvisko doc. RNDr. František Križan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.4.2023
Pracovisko Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgeografia
Téma inauguračnej prednáškyTri dekády premien maloobchodu a spotrebiteľov na Slovensku: geografické súvislosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisie a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.02.2024, 9.00 hod. prezentačné centrum AMOS na PriF UK / OZNAM
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.4.2023
PracoviskoKatedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgeografia
Téma inauguračnej prednáškyGeografické prístupy k výskumu priestorovej štruktúry krajiny a jej dynamiky vo veľkých Mierkach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.02.2024, 10.30 hod. prezentačné centrum AMOS na PriF UK / OZNAM
<output>16.02.2024, 9.00 hod. prezentačné centrum AMOS na PriF UK / OZNAM</output>
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.4.2023
PracoviskoKatedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyzika
Téma inauguračnej prednáškyMeteoroidy - prirodzené sondy Slnečnej sústavy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky08.11.2023 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie30.3.2023
PracoviskoKatedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborMatematika
Téma inauguračnej prednáškyOptimal designs of experiments on finite spaces
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.10.2023 o 14,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Meno a priezviskodoc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.3.2023
Pracovisko
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborkatolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyPerspektívy kerygmatickej teológie v prostredí akademickej teologicko-duchovnej formácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis, Komisia a oponenti
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8.11.2023 o 10.00, aula Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. č. 5
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.2.2023
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySekundárna prevencia rakoviny krčka maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

15.6.2023 o 10.00 h na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.1.2023
PracoviskoKatedra genetiky PriF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborBiológia
Téma inauguračnej prednáškyBioaktívne látky v prostredí a ich vplyv na genómy organizmov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis
Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.09.2023, 9.00 hod. Aula CH1-1 na PriF UK (ako aj online - link pre verejnosť je zverejnený na webovej stránke fakulty) / OZNAM
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31.8.2022
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.1. Filozofia
Téma inauguračnej prednáškySloboda stoického mudrca v deterministickom kozme.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis Inauguračná komisia a oponenti
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.11.2023 o 10.30 h na zasadnutí Vedeckej rady FiF UK. Miesto konania: FiF UK, miestnosť G239, Gondova 2, Bratislava
oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Meno a priezviskodoc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.11.2022
PracoviskoVŠAPs Terezín, ČR
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborkatolícka teológia
Téma inauguračnej prednáškyInovatívne pastoračné metódy ohlasovania trinitárneho tajomstva súčasnému človeku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. M. Šuráb, prof. A. Akimjak, prof. G. Paľa
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16.3.2023 o 10.00, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava, miest.č. 201
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7.11.2022
PracoviskoKatedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyzika
Téma inauguračnej prednášky

Fyzikálne metódy vo výskume účinku a biokompatibility nanočastíc s potenciálnym využitím v medicíne

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov6.12. 2022 - 31.1.2023
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh, Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.9.2023 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Meno a priezviskoDoc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17.3.2022
PracoviskoKatedra estetiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.6 estetika
Téma inauguračnej prednáškyKomický obraz v hrách kočovných bábkarov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis     

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30.3.2023 11,00 h G236 FiF UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.08.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborteória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
Téma inauguračnej prednášky

Trojjediná ústava ČSSR (genéza a podoby štátoprávnej idey na sklonku komunistického režimu)

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Inauguračná komisia a oponenti - aktualizovaná

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK

Prezenčná listina VR PraF UK - pred prestávkou

Prezenčná listina VR PraF UK - po prestávke

Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky02.02.2023 (štvrtok) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Michal Minár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.9.2022
PracoviskoII. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyPerspektívy v diagnostike a terapii pokročilej Parkinsonovej choroby
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

4.10.2023 o 11.00h v posluchárni M6 v budove LF UK, Moskovská č. 2 v Bratislave. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Meno a priezviskoDoc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.08.2022
PracoviskoPedagogická fakulta UK Bratislava, Katedra etickej a občianskej výchovy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.16 religionistika
Téma inauguračnej prednáškyBioetický princíp autonómie a ženské telo v islame
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis     

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

25.5.2023  o 9,00 h

G236 FIF UK

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Meno a priezviskoprof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.08.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborkánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.)
Téma inauguračnej prednášky

Význam kánonickoprávnych prísah pre rozvoj procesného práva v období stredoveku a novoveku

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK

Prezenčná listina VR PraF UK - pred prestávkou

Prezenčná listina VR PraF UK - po prestávke

Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky02.02.2023 (štvrtok) o 10.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.08.2022
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma inauguračnej prednášky

Voľný pohyb správnych rozhodnutí v rámci Európskej únie

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 7.6.2022

VR PraF UK od 17.5.2023

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31.05.2023 (streda) o 12.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH

Meno a priezviskodoc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.8.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborklinická farmácia
Téma inauguračnej prednáškyHodnotenie zdravotníckych technológií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpisInauguračná komisia a oponenti
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška sa uskutoční v piatok, 19. mája 2023 o 10.30 h na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, Odbojárov 10 (Aula FaF UK). oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.06.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborústavne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)
Téma inauguračnej prednášky

Obecná samospráva z pohľadu ústavného práva

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis (23.06.2022)

Výpis (06.10.2022)

Inauguračná komisia a oponenti (23.06.2022)

Inauguračná komisia a oponenti (06.10.2022)

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10.11.2022 (štvrtok) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22.06.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbortrestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma inauguračnej prednášky

Zámer (osnova) budúcej rekodifikácie Trestného zákona

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3 
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 7.6.2022
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27.10.2022 (štvrtok) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.05.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odboršportová edukológia
Téma inauguračnej prednáškyTrendy vývoja športového aerobiku v kontexte vedeckých poznatkov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20.10.2022 o 10.30 hod. v Aule prof. Stráňaia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.05.2022
PracoviskoTrnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a kriminológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbortrestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma inauguračnej prednáškyPandémia Covid-19 a jej dopad na trestnú a väzenskú politiku v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky06.10.2022 (štvrtok) o 14.00 hod., v Amfiteátri (2. posch., stará budova) - v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie05.05.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormedzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma inauguračnej prednáškyProcesná autonómia členských štátov Európskej únie - In varietate concordia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1,OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23.06.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.4.2022
PracoviskoKlinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyAko moderné technológie ovplyvňujú hrudníkovú chirurgiu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyInauguračná prednáška:  8.12.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/–  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Kamil Biringer. PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8.2.2022
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyRiziková a patologická gravidita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.9.2022 o 16,00 h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4 v Bratislave. Verejnosť bude môcť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.02.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma inauguračnej prednáškyÚčastníctvo v stavebnom konaní - súčasné a budúce výzvy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31.03.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Meno a priezviskoDoc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19.1.2022
PracoviskoNeurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborneurológia
Téma inauguračnej prednáškyĽahké mozgové poranenie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška:  9.6.2022 o 10.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/veda/ –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Meno a priezviskodoc. Ing. Ján Papula, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie02.12.2021
PracoviskoKatedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyHarmonický prístup k systémom manažmentu výkonnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh; Inauguračná komisia a oponenti
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1OP 2OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR JLF UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška sa bude konať dňa 24.2.2022 o 14:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13.12.2021
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyFetálna medicína - lekársky úspech alebo nový problém?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisie

Návrh

Inauguračná komisia a oponenti

Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

28.4.2022 o 13.30h na online zasadnutí Vedeckej rady LF UK. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na prednášku. Bližšie informácie budú zverejnené na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.09.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborobčianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma inauguračnej prednášky

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia a oponenti

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 02.09.2021

VR PraF UK od 18.10.2021

Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky02.12.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. - ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23.08.2021
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborgeológia
Téma inauguračnej prednáškyEkologické a stratigrafické implikácie neogénnych dierkavcov v panvách Centrálnej Paratetýdy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponenti

Výpis

Inauguračná komisia

Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky08.04.2022, 9.00 hod., online / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania