Neukončené vymenúvacie konania

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18.11.2019
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborTeória vyučovania fyziky
Téma inauguračnej prednášky

Procesy poznávania v teórii vyučovania fyziky

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis č. 1, Výpis č. 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.6.2020 o 13:30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania28.9.2020, neschválenie VR FMFI UK v Bratislave

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskodoc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. marec 2020
PracoviskoKatedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormolekulárna biológia
Téma inauguračnej prednášky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania05.06.2020 - späťvzatie žiadosti

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. - ukončenie

Meno a priezviskodoc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28.11.2019
PracoviskoVysoká škola DTI
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbormanažment
Téma inauguračnej prednáškyKoncept reálnej hodnoty v teórii a praxi sedem rokov po prijatí IFRS 13
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 1, Výpis 2
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.10. 2020 o 14:00 hod. v miestnosti č. 20 v prístavbe FM UK
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVR UK v Bratislave dňa 7.6.2021 neschválila návrh FM UK v Bratislave
<output>28.9.2020, neschválenie VR FMFI UK v Bratislave</output>