Publikačná činnosť pracovníkov

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC -  bibliografická registrácia. 

Pri spracovaní publikačnej, resp. umeleckej činnosti sa postupuje podľa:

Súvisiaca legislatíva: