Publikačná činnosť pracovníkov

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC) -  bibliografická registrácia. 

Pri spracovaní publikačnej, resp. umeleckej činnosti sa postupuje podľa:

Súvisiaca legislatíva: