Vymenúvacie konania 2021

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. august 2019
PracoviskoKatedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborFyziológia živočíchov
Téma inauguračnej prednáškyVplyv chronodisrupcie na fyziologické funkcie človeka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov6.10.2020 - 15.11.2020
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12. február 2020, 14,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22.4.2021

doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Martin Sabol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.03.2019
PracoviskoKatedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor4.1.23. geológia
Téma inauguračnej prednáškyFauna mäsožravcov Slovenska v čase a priestore
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpisVýpis 2.10.2020
Návrh inauguračnej komisieNávrhNávrh po náprave
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky29.11.2019, 10.30 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.4.2021

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12.11.2019
PracoviskoÚstav lekárskej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborNormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyBiorytmy vo fyziológii a v medicíne
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyZ dôvodu prijatých preventívnych opatrení Vedením UK dňa 8.3.2020 k súčasnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie chrípky, bola inauguračná prednáška dňa 12.3.2020 zrušená.
25.6.2020 o 10.00 h verejná inauguračná prednáška v priestoroch Aula Magna (budova Dekanátu JLF UK Malá Hora 4A, Martin)  oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniavymenovanie za profesora/22.4.2021

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.11.2019
PracoviskoII. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborgynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškyPôrodníctvo v 21. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky11.6.2020 o 13.15h na zasadnutí Vedeckej rady LF UK vo Veľkej posluchárni NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 22.4.2021