Publikácie kandidátov

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 26.2.2024

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. – normálna a patologická fyziológia

doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD. – matematika

doc. MUDr. Michal Minár, PhD. – neurológia

doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. – teória a dejiny štátu a práva

doc. RNDr. Martin Putala, CSc. – organická chémia

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. – fyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 4.12.2023

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – trestné právo

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – biológia

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD. – ortopédia

doc. PharmDr. Tomáš Tesaŕ, PhD. – klinická farmácia

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.  – trestné právo

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. - fyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 2.10.2023

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc. - estetika

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. - gynekológia a pôrodníctvo

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. – katolícka teológia

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.  - religionistika

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 5.6.2023

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - medzinárodné právo

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. - fyzika (do 31.8.2022 odbor teória vyučovania fyziky)

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. - chirurgia

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. - športová edukológia

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. - ústavné právo

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 6.3.2023

doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD. - slovenský jazyk a literatúra

doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD. - normálna a patologická fyziológia

doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. - vnútorné choroby

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. - všeobecná jazykoveda

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 5.12.2022

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. – gynekológia a pôrodníctvo

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. – geológia

doc. Ing. Ján Papula, PhD. – manažment

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. – neurológia

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. – správne právo

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 3.10.2022

doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD. – teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. – gynekológia a pôrodníctvo

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. – občianske právo

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 6.6.2022

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. – jadrová chémia

doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Priv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora, PhD., MSc. – neurológia

doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 2.5.2022

doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD. – zubné lekárstvo

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. – odborová didaktika

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. – všeobecná jazykoveda

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. – medzinárodné právo

doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD. – neurológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 4.4.2022

doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. – etnológia

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. – ústavné právo

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. – pracovné právo

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. – farmakológia

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. – teória a dejiny štátu a práva

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 21.2.2022

doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. – molekulárna biológia

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – ústavné právo

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. – pediatria

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. – občianske právo

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 6.12.2021

Dr. rer. nat. Martin Drozda – informatika

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. – všeobecné dejiny

doc. MUDr. Peter Ihnát, PhD. – chirurgia

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD. – ložisková geológia

doc. RNDr. Marián Masár, PhD. – analytická chémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 8.11.2021

doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD. – športová kinantropológia

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. – normálna a patologická fyziológia

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. – chirurgia

doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. – biochémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 4.10.2021

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – teória a dejiny štátu a práva

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. – biochémia

doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. – matematika

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. – fyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 7.6.2021

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. - vnútorné choroby

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. - farmaceutická chémia

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. - manažment

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 12.4.2021

doc. RNDr. Martin Bednárik, PhD.- inžinierska geológia

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.- obchodné a finančné právo

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.- pediatria

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. - predškolská a elementárna pedagogika

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.- normálna a patologická fyziológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 1.3.2021

doc. György Domokos, PhD. - odborová didaktika

doc. et. doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. - röntgenológia a rádiológia

doc. Mgr. et. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. - patologická anatómia a súdne lekárstvo

doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. MPH- patologická anatómia a súdne lekárstvo

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 8.6.2020

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. - športová eukológia

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. - humánna geografia

doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. - psychológia

doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.- geológia

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. - pomocné vedy historické

Zasadnutie Vedeckej rady UK 2.12.2019

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. - verejné zdravotníctvo

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. - sociálna psychológia a psychológia práce

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 30.9.2019

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD. - petrológia

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. - manažment

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. - manažment

doc. PhDr. Juří Suchý, PhD. - športová edukológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 15.4.2019

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. - trestné právo

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. - manažment

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - medzinárodné právo

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. - predškolská a elementárna pedagogika

Zasadnutie Vedeckej rady UK 21.1.2019

doc. RNDr. Ján Buček, CSc. - humánna geografia

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. - odborová didaktika

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD. - aplikovaná geofyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK 15.10.2018

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, , PhD., MBA - pediatria

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. - ústavné právo

Zasadnuite Vedeckej rady UK 26.2.2018

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. - fyzika

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - obchodné a finančné právo

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. - gynekológia a pôrodníctvo

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. - lekárska biofyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK 4. 12. 2017

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. - farmakológia

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. - evanjelická teológia

Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - trestné právo

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. - správne právo

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. - športová edukológia

Zasadnutie Vedeckej rady 5. 6. 2017

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. - politológia

doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. - matematika

doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, PhD. - vnútorné choroby

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. - normálna a patologická fyziológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK 10. 4. 2017

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - vnútormé choroby

Zasadnutie Vedeckej rady UK dna 20.2.2017

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc,.- verejné zdravotníctvo

Zasadnutie Vedeckej rady UK 5.12.2016

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. - pediatria

doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD. - farmaceutická chémia

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. - sociálna antropológia

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - farmakológia

doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. - fyzikálna chémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 30.3.2015

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. - špeciálna pedagogika

doc. MUDr. Ján Koller, CSc. - chirurgia

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. - manažment

doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. - organická chémia

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - slovenské dejiny

Zasadnutie VR UK dňa 8. decembra 2014

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. - manažment

Zasadnutie VR UK dňa 13. októbra 2014

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. – normálna a patologická fyziológia – LF UK

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. – manažment – FM UK

doc. RNDr. Peter Račay, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – JLF UK

doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. – pedológia – PRIF UK

Zasadnutie VR UK dňa 09. júna 2014

doc. PhDr. František Gahér, CSc. – FIF UK - filozofia

doc. MUDr. Viktor Matejčík, PhD. – LF UK - chirurgia

Zasadnutie VR UK dňa 28. apríla 2014

doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD. – LF UK - chirurgia

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD. – LF UK - dermatovenerológia

Zasadnutie VR UK dňa 03. marca 2014

doc. Ing. Pavel Mach, CSc. – FMFI UK - fyzika

doc. Ing. Roman Martoňak, DrSc. – FMFI UK - fyzika

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD. – LF UK - stomatológia

Zasadnutie VR UK dňa 02. decembra 2013

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. – FMFI UK – informatika

doc. RNDr. Milada Holecová, CSc. – PRIF UK – zoológia

doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc. – FMFI UK – fyzika

doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. – LF UK – vnútorné choroby

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD. – LF UK – klinická farmakológia