Publikácie kandidátov

Zasadnutie Vedeckej rady UK 15.10.2018

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, , PhD., MBA - pediatria

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. - ústavné právo

Zasadnuite Vedeckej rady UK 26.2.2018

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. - fyzika

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - obchodné a finančné právo

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. - gynekológia a pôrodníctvo

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. - lekárska biofyzika

 

 

Zasadnutie Vedeckej rady UK 4. 12. 2017

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. - farmakológia

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. - evanjelická teológia

Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - trestné právo

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. - správne právo

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. - športová edukológia

 

 

Zasadnutie Vedeckej rady 5. 6. 2017

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. - politológia

doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. - matematika

doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, PhD. - vnútorné choroby

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. - normálna a patologická fyziológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK 10. 4. 2017

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - vnútormé choroby

Zasadnutie Vedeckej rady UK dna 20.2.2017

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc,.- verejné zdravotníctvo

Zasadnutie Vedeckej rady UK 5.12.2016

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. - pediatria

doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD. - farmaceutická chémia

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. - sociálna antropológia

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - farmakológia

doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. - fyzikálna chémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 30.3.2015

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. - špeciálna pedagogika

doc. MUDr. Ján Koller, CSc. - chirurgia

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. - manažment

doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. - organická chémia

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - slovenské dejiny

Zasadnutie VR UK dňa 8. decembra 2014

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. - manažment

Zasadnutie VR UK dňa 13. októbra 2014

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. – normálna a patologická fyziológia – LF UK

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. – manažment – FM UK

doc. RNDr. Peter Račay, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – JLF UK

doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. – pedológia – PRIF UK

Zasadnutie VR UK dňa 09. júna 2014

doc. PhDr. František Gahér, CSc. – FIF UK - filozofia

doc. MUDr. Viktor Matejčík, PhD. – LF UK - chirurgia

Zasadnutie VR UK dňa 28. apríla 2014

doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD. – LF UK - chirurgia

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD. – LF UK - dermatovenerológia

Zasadnutie VR UK dňa 03. marca 2014

doc. Ing. Pavel Mach, CSc. – FMFI UK - fyzika

doc. Ing. Roman Martoňak, DrSc. – FMFI UK - fyzika

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD. – LF UK - stomatológia

Zasadnutie VR UK dňa 02. decembra 2013

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. – FMFI UK – informatika

doc. RNDr. Milada Holecová, CSc. – PRIF UK – zoológia

doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc. – FMFI UK – fyzika

doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. – LF UK – vnútorné choroby

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD. – LF UK – klinická farmakológia