Publikácie kandidátov

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 8.11.2021

doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD. – športová kinantropológia

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. – normálna a patologická fyziológia

doc. MUDr. Branislav Kolarovszku, PhD. – chirurgia

doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. – biochémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 4.10.2021

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – teória a dejiny štátu a práva

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. – biochémia

doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. – matematika

doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. – fyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 7.6.2021

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. - vnútorné choroby

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. - farmaceutická chémia

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. - manažment

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 12.4.2021

doc. RNDr. Martin Bednárik, PhD.- inžinierska geológia

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.- obchodné a finančné právo

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.- pediatria

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. - Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia predškolská a elementárna pedagogika

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.- normálna a patologická fyziológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 1.3.2021

doc. György Domokos, PhD. - učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia odborová didaktika

doc. et. doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. - röntgenológia a rádiológia

doc. Mgr. et. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. - patologická anatómia a súdne lekárstvo

doc. MUDr. Jozef Šidlo, PhD. MPH- patologická anatómia a súdne lekárstvo

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 8.6.2020

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. - športová eukológia

doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. - humánna geografia

doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. - psychológia

doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.- geológia

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. - pomocné vedy historické

Zasadnutie Vedeckej rady UK 2.12.2019

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. - verejné zdravotníctvo

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. - sociálna psychológia a psychológia práce

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 30.9.2019

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD. - petrológia

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. - manažment

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. - manažment

doc. PhDr. Juří Suchý, PhD. - športová edukológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 15.4.2019

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. - trestné právo

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. - manažment

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - medzinárodné právo

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. - predškolská a elementárna pedagogika

Zasadnutie Vedeckej rady UK 21.1.2019

doc. RNDr. Ján Buček, CSc. - humánna geografia

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. - odborová didaktika

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD. - aplikovaná geofyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK 15.10.2018

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, , PhD., MBA - pediatria

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. - ústavné právo

Zasadnuite Vedeckej rady UK 26.2.2018

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. - fyzika

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - obchodné a finančné právo

doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. - gynekológia a pôrodníctvo

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. - lekárska biofyzika

Zasadnutie Vedeckej rady UK 4. 12. 2017

doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. - farmakológia

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. - evanjelická teológia

Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - trestné právo

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. - správne právo

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. - športová edukológia

Zasadnutie Vedeckej rady 5. 6. 2017

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD. - politológia

doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. - matematika

doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý, PhD. - vnútorné choroby

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. - normálna a patologická fyziológia

Zasadnutie Vedeckej rady UK 10. 4. 2017

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. - teória a dejiny štátu a práva

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - vnútormé choroby

Zasadnutie Vedeckej rady UK dna 20.2.2017

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc,.- verejné zdravotníctvo

Zasadnutie Vedeckej rady UK 5.12.2016

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. - pediatria

doc. PharmDr. Josef Jampílek, PhD. - farmaceutická chémia

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. - sociálna antropológia

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - farmakológia

doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. - fyzikálna chémia

Zasadnutie Vedeckej rady UK dňa 30.3.2015

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. - špeciálna pedagogika

doc. MUDr. Ján Koller, CSc. - chirurgia

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. - manažment

doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. - organická chémia

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - slovenské dejiny

Zasadnutie VR UK dňa 8. decembra 2014

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. - manažment

Zasadnutie VR UK dňa 13. októbra 2014

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. – normálna a patologická fyziológia – LF UK

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. – manažment – FM UK

doc. RNDr. Peter Račay, PhD. – lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – JLF UK

doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. – pedológia – PRIF UK

Zasadnutie VR UK dňa 09. júna 2014

doc. PhDr. František Gahér, CSc. – FIF UK - filozofia

doc. MUDr. Viktor Matejčík, PhD. – LF UK - chirurgia

Zasadnutie VR UK dňa 28. apríla 2014

doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD. – LF UK - chirurgia

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD. – LF UK - dermatovenerológia

Zasadnutie VR UK dňa 03. marca 2014

doc. Ing. Pavel Mach, CSc. – FMFI UK - fyzika

doc. Ing. Roman Martoňak, DrSc. – FMFI UK - fyzika

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD. – LF UK - stomatológia

Zasadnutie VR UK dňa 02. decembra 2013

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. – FMFI UK – informatika

doc. RNDr. Milada Holecová, CSc. – PRIF UK – zoológia

doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc. – FMFI UK – fyzika

doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. – LF UK – vnútorné choroby

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD. – LF UK – klinická farmakológia