Habilitačné konania

JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.06.2022
Pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma habilitačnej práce Zákonnosť v trestnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 5. 2022
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce "New horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter elve technology."
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. 5. 2022
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s. Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce "New horizons in the treatment of inoperable and high risk patients with the transcatheter elve technology."
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Martin Križan, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Križan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma habilitačnej práce Vybrané technológie z pohľadu súkromnoprávneho.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK zo dňa 18.10.2022
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.06.2022 (streda) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Andrej Beleš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.)
Téma habilitačnej práce Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.06.2022 (utorok) o 16.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Zuzana Macková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Tri dekády práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.06.2022 (utorok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Katarína Burdová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Katarína Burdová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
Téma habilitačnej práce Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.06.2022 (utorok) o 10.30 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PeadDr. Ján Štubňa, PhD.

Meno a priezviskoPeadDr. Ján Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.05.2022
Pracovisko Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Geológia
Téma habilitačnej práce Gemologické materiály Slovenska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Olivier Monfort, PhD. 
<output>Mgr. Olivier Monfort, PhD.v</output>
<output>Mgr. Olivier Monfort, PhD. </output>
<output></output>
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 09.05.2022
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Anorganická chémia
Téma habilitačnej práceTHE USE OF INORGANIC COMPOUNDS IN OXIDATION PROCESSES FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION
<output>The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation</output>
<output>The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation</output>
<output></output>
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Pavol Kopinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.04.2022
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborsociálna práca
Téma habilitačnej práceOchrana migrujúcich detí a ich sociálna integrácia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis, Habilitačná komisia a oponenti

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDňa 30.6.2022 o 12:30 h na PdF UK, Račianska 59, Bratislava, č.m. R-125. Prednáška bude zároveň dostupná aj online na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.04.2022
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam PČ
Študijný odborpredškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práceStratégie podpory v začiatočnom písaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Habilitačná komisia a oponenti
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDňa 30.6.2022 o 10:00 h na PdF UK, Račianska 59, Bratislava, č.m. R-125. Prednáška bude zároveň dostupná aj  online na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Pavol Horička, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Pavol Horička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.05.2022
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Identifikácia faktorov agility   v športových hrách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Meno a priezviskoMUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.5.2022
Pracovisko Ortopedická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Osteosyntéza zlomenín horného konca stehnovej kosti s použitím dlahy s dynamickou (sklznou) skrutkou (DHS) a analýza komplikácií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Martin Gregor, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Gregor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)
Téma habilitačnej práce Vplyv vojnového zajatia na trvanie manželstva v rímskom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.06.2022 (streda) o 10.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Pavol Bartoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.05.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Top kvarková fyzika na hadrónových urýchľovačoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Černeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Informatika
Téma habilitačnej práce Selected feature-based solutions in computer vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.05.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.06.2022 (streda) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Madaras, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Madaras, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Informatika
Téma habilitačnej práce Towards hybrid methodology in 3D computer vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. Zuzana Chladná

Meno a priezviskoDr. Zuzana Chladná
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.04.2022
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Dynamical systems in mathematical modelling
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Mereš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Mereš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.04.2022
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Štúdium produkcie podivných častíc v rôznych systémoch zrážky na experimente Alice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Rastislav Sysák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Rastislav Sysák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.4.2022
Pracovisko I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Súčasné možnosti prenatálnej diagnostiky.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lucia Kohnová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.02.2022
Pracovisko Katedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Dynamické prostredie a inovačný manažment: Východiská a výzvy štvrtej priemyslenej revolúcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.05.2022 o 13:00 hodine, Odbojárov 10, Miestnosť č. 14
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Pavol Janega, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.4.2022
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Histopatologický pohľad na neurovaskulárne zmeny pri experimentálnej neurodegenerácii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Meno a priezviskoMUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.4.2022
Pracovisko I. onkologická klinika LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Zachovanie plodnosti a tehotenstvo u pacientok s diagnózou karcinómu prsníka.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Roman Džambazovič, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Džambazovič Roman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.4.2022
PracoviskoKatedra sociológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor6.1.1.5 sociológia a sociálna antropológia
Téma habilitačnej práceDospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti zo sociologickej perspektívy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.06.2022 o 9,00 online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Gerbery Daniel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.4.2022
Pracovisko      Katedra sociológie                      
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 3.1.1. sociológia      
Téma habilitačnej prácePodoby práce: sociologický pohľad
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiFUK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.06.2022 11.30 h online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.4.2022
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Spánok a epilepsia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2022
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Identifikácia nových biomarkerov pri pokročilých urotelových karcinómoch.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2022
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Hlboká mozgová stimulácia v liečbe neurologických ochorení.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

Meno a priezviskoprof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.04.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.)
Téma habilitačnej práce Prísahy v stredovekom kánonickom práve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.05.2022 (piatok) o 11.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Meno a priezvisko   Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07.04.2022
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej prácePrekrásny nový postsvet:posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiFUKPrezenčná listina VR FiFUK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.06.2022 o 9,00 h online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Pavol Šveda, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Pavol Šveda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.03.2022
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky  FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej             činnosti                         EPČ
Študijný odbor                       

2.1.35 prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

Téma habilitačnej práceTlmočenie v teórii a praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky HPOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.06.2022 o 11,30 h online MS Teams
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Daňko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28.03.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)
Téma habilitačnej práce Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby08.06.2022 (piatok) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Andraško, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.03.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma habilitačnej práce

Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na vybrané oblasti správneho práva.

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.05.2022 (piatok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.11.2021
PracoviskoKatedra porovnávacej religionistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborreligionistika
Téma habilitačnej práceSionisti a buržoázni nacionalisti v ŠtB. Prípad Oskar Valášek a spol.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  FIF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Štefan Józsa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Štefan Józsa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.02.2022
PracoviskoKatedra geológie a palenontológie, PríF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Geológia
Téma habilitačnej práce JURSKO - SPODNOKRIEDOVÉ BIOEVENTY A PALEOBIOGEOGRAFICKÉ VZŤAHY SPOLOČENSTIEV DIERKAVCOV VYBRANÝCH PALEOGEOGRAFICKÝCH OBLASTÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PríF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PríF UKPrezenčná listina VR PríF UK
Zloženie VR PríF UKVR PríF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Marek Osacký, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.02.2022
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PríF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborGeológia
Téma habilitačnej práce ŠTÚDIUM ÍLOVÝCH MINERÁLOV V RÔZNYCH OBLASTIACH APLIKOVANÉHO VÝSKUMU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PríF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PríF UKPrezenčná listina VR PríF UK
Zloženie VR PríF UKVR PríF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Róbert Breier, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Róbert Breier, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.2.2022
PracoviskoKatedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Monte Carlo simulácie pozadia detektorov v
podzemných laboratóriách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. rer. nat. Evgeny Kolomeytsev

Meno a priezviskoDr. rer. nat. Evgeny Kolomeytsev
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.2.2022
Pracovisko Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Many-body aspects of neutron star physics
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.2.2022
Pracovisko Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor Otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Hereditárne poruchy sluchu na Slovensku: genotypy, fenotypy, vplyv na rehabilitáciu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie02.02.2022
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborsprávne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.)
Téma habilitačnej práce

Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 18.10.2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2022 (piatok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Alena Buková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Alena Buková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.11.2021
Pracovisko Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Vybrané faktory životného štýlu vysokoškolákov a pohybová aktivita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.11.2021 do odstránenia nedostatkov/10.01.2022 ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.06.2022 o 8.00 hod. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. L. Svobodu 9, Aula prof. Stráňaia
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniel Čierny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.1.2022
Pracovisko Ústav klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Genetické, biochemické a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 8.6.2022 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 9.6.2022 o 11.30 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku a obhajobu bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Peter Bukovčan, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Bukovčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.1.2022
Pracovisko Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Integrácia metódy lokálneho podtlaku do stratégie liečby nehojacích sa rán
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Juraj Pieštanský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.11.2021
PracoviskoKatedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmaceutická chémia
Téma habilitačnej prácePokročilé aplikácie kapilárnej elektroforézy vo farmácii a bioanalýze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 5.5.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tibor Ženiš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tibor Ženiš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.11.2021
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Kontrola kvality dát a kalibrácia detektora TileCal
v perióde Run 1 a meranie Boseho-Einsteinových korelácií
na experimente ATLAS pri energii 7TeV
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.04.2022 o 13,30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Matej Klas, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Matej Klas, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Miniaturizácia výbojov a ich aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.04.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2021
Pracovisko Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.04.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, miestnosť F1-364.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Lánczos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2021
Pracovisko Katedra geochémie PríF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce GEOCHÉMIA VÔD STOLOVÝCH HÔR
GRAN SABANY VO VZŤAHU K
SPELEOGENÉZE V KVARCITOCH
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PríF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PríF UKPrezenčná listina VR PríF UK
Zloženie VR PríF UKVR PríF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2022, 10.30 hod, prezenčné centrum AMOS PriF UK / Oznam  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Eva Viglašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.10.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PríF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborJadrová chémia
Téma habilitačnej práce ODSTRAŇOVANIE KONTAMINANTOV POMOCOU
PRÍRODNÝCH A SYNTETICKÝCH SORBENTOV
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PríF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PríF UKPrezenčná listina VR PríF UK
Zloženie VR Prí UKVR PríF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.06.2022, 15.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mária Stanková, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Mária Stanková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8.10.2021
Pracovisko Katedra žurnalistiky FiF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej      EPČ činnosti 
Študijný odbor    mediálne a komunikačné štúdiá 
Téma habilitačnej práceLiterárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a....
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

21.4.2021 11,30 h online

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Krajčovič, PhD._prerušené

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.10.2021
Pracovisko                           Katedra marketingovej komunikácie Fakulty masmed. komunikácie UCM Trnava 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej                činnosti                              EPČ
Študijný odbor3.2.3. masmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceThe role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov13.10.2021, 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Vavrinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceArteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 30.3.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Diana Vavrincová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceIndolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 20.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceVYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 7.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoNTIC, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborklinická farmácia
Téma habilitačnej práceHodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 27.4.2022 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Aule FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK. K dispozícii bude aj online prenos. Link bude uverejnený neskôr na webovom sídle fakulty, v časti veda, habilitačné a vymenúvacie konania, oznamy. oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.8.2021
Pracovisko Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofická fakulta UK, Bratislava 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry 
Téma habilitačnej práce"Premiestnené" texty: špecifiká identity a tvorby emigrantských spisovateľov zo ZSSR a Ruska na prelome 20. a 21. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2022/11,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Mesárová Eva, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.08.2021
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 
Téma habilitačnej práce "Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých: vývojové tendencie a premeny" 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2022 14,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Soňa Kucharíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZSP TTU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Vývoj a možnosti terapie biofilmu Candida albicans
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.04.2022, 10.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Mrva, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Mrva, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborzoológia
Téma habilitačnej práce Pôdne nahé meňavky: diverzita vybraných skupín, interakcie s inými organizmami a nové stratégie eliminácie patogénnych kmeňov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.04.2022, 10.00 hod., online / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
PracoviskoKatedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej prácePríprava a bioanorganická chémia funkcionalizovaných polyoxometalátov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PríF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PríF UKPrezenčná listina VR PríF UK
Zloženie VR PríF UKVR PríF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Demetrian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2021
Pracovisko KMANM, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Matematické modelovanie ekonomických procesov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.03.2022 o 14,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Eva Stradiotová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.08.2021
PracoviskoEkonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra anglického jazyka
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam publikačnej činnosti
Študijný odboručiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia odborová didaktika
Téma habilitačnej práceInformačné technológie v didaktickom procese
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF  UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaŽiadosť o ukončenie habilitačného konania – 6.12.2021

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Meno a priezvisko  PhDr. Anikó Dušíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.04.2021
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práceBendeguznak neve hangzik fülüngbe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2022/9,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. Marcus Zagorski, Ph.D.

Meno a priezviskoDr. Marcus Zagorski, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.05.2021
Pracovisko                           Katedra muzikológie FiF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej            činnosti                              EPČ 
Študijný odbor              Hudobná veda 
Téma habilitačnej práce Kapitoly z estetiky seriálnej hudby 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.04.2022 FiF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra romanistiky FIF UK                      
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor                     2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo 
Téma habilitačnej práceSlovenská literatúra v Španielsku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie. nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.04.2022 FiF UK online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania