Habilitačné konania

Mgr. Karolína Miková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Karolína Miková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.8.2023
Pracovisko Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odborInformatika
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Yana Daudrikh, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Yana Daudrikh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.9.2023
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceRegulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraUKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraUKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2023
Pracovisko Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Determinanty prognózy chronickej obličkovej choroby v detskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2023
Pracovisko Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácii
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Determinanty prognózy chronickej obličkovej choroby v detskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2023
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty genetizácie a genomizácie medicíny na príklade myotonických dystrofií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Anna Drozdíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.08.2023
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK  
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Odborová didaktika
Téma habilitačnej práce ŠKOLSKÝ CHEMICKÝ POKUS V KONTEXTE DIDAKTICKEJ REKONŠTRUKCIE
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Daniela Staníková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Daniela Staníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.8.2023
Pracovisko Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Genetické a psychoneuroendokrinné aspekty obezity u detí a adolescentov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Katarína Motyková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.05.2023
PracoviskoKatedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceSever na konci jazyka: Transtextová analýza
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miloš Štefanovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.05.2023
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Rozvoj a diagnostika pohybových schopností a technických zručností v džude
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Milan Grofik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.4.2023
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Parkinsonova choroba – biochemické aspekty diagnostiky a liečby.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovprerušenie konania od  10.7.2023 do 4.8.2023
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 11.10.2023 o 13.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 12.10.2023 o 13.00 h na zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Šveda, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Šveda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.4.2023
Pracovisko Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geografia
Téma habilitačnej práce

Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie s využitím pasívnych
lokalizačných údajov mobilnej siete

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mariana Budovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.4.2023
PracoviskoKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbororganická chémia
Téma habilitačnej práce Štúdium syntézy a protirakovinového potenciálu spirocyklických a kondenzovaných indolových fytoalexínov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2023
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práceModulácia vápnikového hospodárenia a bunkovej smrti ako nástroje kardioprotekcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

 

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 09.02.2023
Pracovisko Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor klinická farmácia
Téma habilitačnej práce Hodnotenie dostupnosti liekov na zriedkavé choroby v Európe a na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 21.9.2023 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Multimediálnej miestnosti FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK. Oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Rejleková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.1.2023
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Choriokarcinómový syndróm pri nádoroch z germinatívnych buniek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3.10.2023 o 13.00h habilitačná prednáška v zasadacej miestnosti Vedeckej  rady LFUK, Špitálska 24 v Bratislave.  4.10.2023 o 9.00 h obhajoba habilitačnej práce  v posluchárni M6 v budove LF UK, Moskovská 2, v Bratislave.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Lukačová, PhD.
<output>RNDr. Zuzana Lukačová, PhD.</output>
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.1.2023
PracoviskoKatedra fyziológie rastlín PriF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Vybrané fyziologické a štruktúrne odpovede rastlín na oxidačný stres
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.6.2023, 10.00 hod., miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / OZNAM
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Meno a priezvisko RNDr. Božena Šerá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.05.2022
Pracovisko Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor Ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce STUDIUM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝCH FAKTORŮ PRO LEPŠÍ VITALITU VYŠŠÍCH ROSTLIN V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.6.2023, 11.00 hod.,miestnosť CPS+ (B1-322) PriF UK ako aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Branislav Dudić, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Branislav Dudić, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.08.2022
Pracovisko Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment marketingu trhu organických produktov - kľúčové koncepcie, nové trendy a skúsenosti z Čiernej Hory
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.08.2022
Pracovisko Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC, EPC1, EPC2
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty udržateľného riadenia VŠ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Martin Mariš, PhD.

Meno a priezviskoIng. Martin Mariš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.09.2022
Pracovisko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment rozvoja politiky súdržnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. 03. 2023 o 13:30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Jana Strémy, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.08.2022
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)
Téma habilitačnej práceLikvidácia obchodnej spoločnosti 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 7.6.2022

VR PraF UK od 17.5.2023

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

14.03.2023 (utorok) o 13.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava (č. dv. 118 SB - zasadačka Vedeckej rady UK, 1. posch.)

Opakovaná prednáška: 29.05.2023 (pondelok) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike Veda, podrubrike ON-LINE prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Helena Panczová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Helena Panczová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.04.2022
Pracovisko

Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Katedra biblických a historických vied

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborevanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePreklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny. Problémy, riešenia a perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov

 

13.07.2022, odstránenie nedostatkov do 31.08.2022

Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UK

 

VR EBF UK do 30.6.2023

VR EBF UK od 1.7.2023

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

 

22. 6. 2023 (štvrtok) o 9:30 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava  (Aula fakulty)

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania