Habilitačné konania

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Meno a priezviskoIng. Tomáš Domonkos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.08.2021
Pracovisko Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbormanažment
Téma habilitačnej práce Inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.9.2021
PracoviskoKatedra klasickej a semitskej filológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborteória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práceArabský jazyk a kultúra
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mária Stanková, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Mária Stanková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8.10.2021
Pracovisko Katedra žurnalistiky FiF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej      EPČ činnosti 
Študijný odbor masmediálne štúdiá 
Téma habilitačnej práceLiterárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a....
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Krajčovič, PhD.

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.10.2021
Pracovisko                           Katedra marketingovej komunikácie Fakulty masmed. komunikácie UCM Trnava 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej                činnosti                              EPČ
Študijný odbor3.2.3. masmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceThe role of SoLoMo marketing and media in the communication of eco-innovations
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov13.10.2021, 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Vavrinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceArteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Diana Vavrincová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceIndolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborfarmakológia
Téma habilitačnej práceVYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.10.2021
PracoviskoNTIC, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odborklinická farmácia
Téma habilitačnej práceHodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Tomáš Baka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Baka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.9.2021
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Srdcová frekvencia a jej non-dipping pri hypertenzii: kardiovaskulárne rizikové faktory modifikovateľné ivabradínom.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Tomáš Baka, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Baka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.9.2021
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Srdcová frekvencia a jej non-dipping pri hypertenzii: kardiovaskulárne rizikové faktory modifikovateľné ivabradínom.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.8.2021
Pracovisko Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofická fakulta UK, Bratislava 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry 
Téma habilitačnej práce"Premiestnené" texty: špecifiká identity a tvorby emigrantských spisovateľov zo ZSSR a Ruska na prelome 20. a 21. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Mesárová Eva, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.08.2021
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 
Téma habilitačnej práce "Talianska fantastická literatúra pre deti a mladých dospelých: vývojové tendencie a premeny" 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Pavol Horička, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Pavol Horička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.09.2021
PracoviskoKatedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor športová edukológia
Téma habilitačnej práce Prejavy agility v športových hrách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.9.2021
Pracovisko Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Zmeny kinematiky pohyblivých cílií u pacientov s vybranými primárnymi cíliopatiami.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Soňa Kucharíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZSP TTU
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Vývoj a možnosti terapie biofilmu Candida albicans
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Martin Mrva, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Mrva, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odborzoológia
Téma habilitačnej práce Pôdne nahé meňavky: diverzita vybraných skupín, interakcie s inými organizmami a nové stratégie eliminácie patogénnych kmeňov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
PracoviskoKatedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej prácePríprava a bioanorganická chémia funkcionalizovaných polyoxometalátov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR ==fakulta== UKPrezenčná listina VR ==fakulta== UK
Zloženie VR ==fakulta== UKVR ==fakulta== UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Šimon Budzák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra chémie FPV UMB
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor teoretická a počítačová chémia
Téma habilitačnej práce Počítačové modelovanie vybraných systémov vo fotoexcitovanych stavoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Demetrian, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Demetrian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.9.2021
Pracovisko KMANM, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Matematické modelovanie ekonomických procesov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Lenka Filová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lenka Filová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.8.2021
Pracovisko KAMS, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Algorithmic Search for Optimal Designs of Experiments
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Veronika Medvecká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.8.2021
Pracovisko KEF, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Nízkoteplotná atmosférická plazma v nanotechnológiách a biotechnológiách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Vladimír Bačík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.08.2021
Pracovisko Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor humánna geografia
Téma habilitačnej práce Dátová vizualizácia a jej aplikácie v geografickom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Nora Tóth Hervay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.08.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práceVzťah medzi lipidovým zložením bunkových membrán a fenoménom mnohonásobnej rezistencie kvasiniek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Olivier Monfort, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.08.2021
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor anorganická chémia
Téma habilitačnej práce The use of inorganic compounds in oxidation processes for environmental remediation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Eva Stradiotová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.08.2021
PracoviskoEkonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra anglického jazyka
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam publikačnej činnosti
Študijný odboručiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia odborová didaktika
Téma habilitačnej práceInformačné technológie v didaktickom procese
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF  UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Kuruc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.08.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam publikačnej činnosti
Študijný odboručiteľstvo a pedagogické vedy
Téma habilitačnej práceMotivácia k učeniu sa študentov predprimárnej a primárnej pedagogiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 02.08.2021
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam PČ
Študijný odbor logopédia a liečebná pedagogika
Téma habilitačnej práce Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických prístupov v liečebnej pedagogike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mária Belešová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 03.08.2021
Pracovisko Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam PČ
Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy
Téma habilitačnej práce Detské naivné teórie v kontexte edukácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.07.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam PČ
Študijný odboručiteľstvo a pedagogické vedy
Téma habilitačnej práceNaratívny formát v škole - od metódy k výskumu. Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Eva Laiferová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Eva Laiferová,PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.04.2021
PracoviskoKatedra sociológie FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborsociológia a sociálna antropológia
Téma habilitačnej práceProblematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Marek Csabay, PhD.

Meno a priezviskoIng. Marek Csabay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 03.05.2021
Pracovisko Ústav medzinárodného podnikania, Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC1 EPC2 EPC3
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Ekonomická diplomacia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR =FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa uskutoční dňa 29. 09. o 13:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10.05.2021
Pracovisko Katedra medzinárodného manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Inovatívne aspekty finančných aktív
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa bude konať dňa 13. 09. o 11:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Peter Veselý, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Peter Veselý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.05.2021
PracoviskoKatedra informačných systémov, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Manažment ochrany informácii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa bude konať dňa 23. 06. o 10:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa bude zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Siebert, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.6.2021
Pracovisko Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Terapia generalizovanej pokročilej chronickej parodontitídy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 13.10.2021 o 11.00 h.  Obhajoba habilitačnej práce: 14.10.2021 o 13.00 h na hybridnom zasadnutí VR JLF UK. Miesto konania: Aula Magna JLF UK, Malá Hora 4A, Martin. Prednášku bude možné sledovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link pre verejnosť bude zverejnený na webovej stránke https://www.jfmed.uniba.sk/  –  v časti VEDA – ONLINE PRENOSY   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.5.2021
PracoviskoIII. chirurgická klinika LF UK a UNMB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odborchirurgia
Téma habilitačnej práceTrendy liečby nemetastázujúcich karcinómov rekta.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

7.10.2021 o 10.30h (online formou) verejnosť sa môže pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2021
Pracovisko Ústav patologickej anatómie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Úloha patológa v skríningu rakoviny krčka maternice
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LFUKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

7.10.2021 o 7.30  online formou  - verejnosť sa môže pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Michal Hulman, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Hulman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2021
Pracovisko Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH, a. s.  Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Transkatétrová implantácia srdcových chlopní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.9.2021 o 10.30h - online - Verejnosť budete mať možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba./online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Silvia Timková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Silvia Timková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.5.2021
Pracovisko I. stomatologická klinika UPJŠ LF Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor zubné lekárstvo
Téma habilitačnej práce Lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Monika Tihányiová, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Monika Tihányiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie08.03.2021
Pracovisko Katedra histórie Pedagogická fakulta UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej   činnosti                               EPČ 
Študijný odbor    2.1.9 slovenské dejiny 
Téma habilitačnej prácePáni zo Štítnika. Putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami horného Gemera
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR ==fakulta== UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Michal Lukáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.04.2021
Pracovisko Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Potenciál riadenia nástrojov marketingovej komunikácie pre zvyšovanie povedomia verejnosti o slovneskom kultúrnom dedičstve a návštevnosti múzeí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačné konanie sa bude konať dňa 02. 07. o 13:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams, link k pripojeniu sa bude zverejnený na webovej stránke fakulty.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Katarína Šoltys, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Katarína Šoltys, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor mikrobiológia
Téma habilitačnej práce GASTROINTESTINÁLNY MIKROBIÓM A S NÍM ASOCIOVANÉ MOLEKULY AKO BIOMARKERY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.10.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
<output>29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam:</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Cesta k neinvazívnej prenatálnej metóde na odhalenie chromozomálnych aberácií pomocou celogenómového sekvenovania s nízkym pokrytím
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2021, 13:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

Meno a priezvisko  PhDr. Anikó Dušíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.04.2021
PracoviskoKatedra maďarského jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práceBendeguznak neve hangzik fülüngbe
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. Marcus Zagorski, Ph.D.

Meno a priezviskoDr. Marcus Zagorski, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie03.05.2021
Pracovisko                           Katedra muzikológie FiF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej            činnosti                              EPČ 
Študijný odbor              Hudobná veda 
Téma habilitačnej práce Kapitoly z estetiky seriálnej hudby 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. René Putiška, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. René Putiška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Využitie elektrickej odporovej tomografie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Peter Papp, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Papp, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.5.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Nízkoenergetické elektrón molekulové a klastrové interakcie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.11.2021 o 13,30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Soňa Kilianová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Soňa Kilianová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.5.2021
PracoviskoKatedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVIPUB
Študijný odbor Matematika
Téma habilitačnej práce Optimization and differential
equations in mathematical
modeling
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2021 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Martina Šipošová, Ph.D.

Meno a priezviskoPaedDr. Martina Šipošová, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.03.2021
PracoviskoPedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odboručiteľstvo a pedagogické vedy
Téma habilitačnej prácePedagogické myslenie učiteľa cudzieho jazyka v teórii a praxi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF  UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.08.2021 o 13:30 prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prednáška bude verejnosti prístupná na webovom sídle fakulty https://www.fedu.uniba.sk/.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrej Ficek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Molekulárna genetika a diagnostika ochorení človeka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Martinka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Martinka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Plastickosť vybraných modifikácií bunkových stien rastlín na príkladoch vplyvu abiotických a biotických faktorov prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Boris Bokor, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Boris Bokor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Transport, depozícia a funkčná úloha kremíka v rastlinách
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Viktor Demko, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Viktor Demko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Funkcie kalpaínovej proteázy DEFECTIVE KERNEL 1 vo vývine a evolúcii rastlín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Analýza genómu: Identifikácia génov a variantov spájaných s ľudskými ochoreniami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Andrej Dudáš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrej Dudáš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Aplikácia molekulárno-biologických prístupov v diagnostike spoločenských zvierat
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ján Krahulec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.04.2021
Pracovisko Katedra molekulárnej biológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce Systémy pre produkciu biomakromolekúl s potencionálom využitia vo farmaceutickom priemysle
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Peter Ružička, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Ružička, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.04.2021
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor petrológia
Téma habilitačnej práce METAKARBONÁTY A SKARNY Z VYBRANÝCH LOKALÍT SLOVENSKA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Renáta Švubová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Renáta Švubová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.04.2021
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce Vplyv fyzikálnych a chemických faktorov na vývin rastlín a ich fyziológiu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dr. Alicia Marín Roldán

Meno a priezviskoDr. Alicia Marín Roldán
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce

Analysis of fusion-related materials by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2021 o 14,00 hod., FMFI UK v Bratislave pre prezenčne prítomných v miestnosti F1 364 a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 01.02.2021
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra manažmentu
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor manažment
Téma habilitačnej práce Organizačná kultúra a jej motivačný potenciál
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačné konanie sa bude konať dňa 09. 06. o 14:00 hodine v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Róbert Góra, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. marec 2021
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Možnosti využitia metód kvapalinovej chromatografie a ich kombinácií na charakterizáciu vybraných biomakromolekúl
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.september 2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Róbert Bodor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. marec 2021
Pracovisko Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor analytická chémia
Téma habilitačnej práce Využitie techniky spájania kolón v kapilárnej a mikročipovej elektroforéze pre analýzu iónogénnych vzoriek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9. september 2021, 13:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Šujan, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Šujan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9. marec 2021
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce Geochronologický výskum vrchnomiocénnych až kvartérnych depozičných systémov vybraných častí Panónskeho panvového systému
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.10.2021, 13:00 hod., ON-LINE / Oznam
<output>29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam</output>
<output>29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Mária Vilková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Vilková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. marec 2021
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor organická chémia
Téma habilitačnej práce SYNTÉZA NOVÝCH DERIVÁTOV AKRIDÍNU: ŠTÚDIUM SELEKTIVITY REAKCIÍ, KONFIGURÁCIE A KONFORMÁCIE MOLEKÚL METÓDAMI NMR
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR VR PriF UKVR VR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Meno a priezvisko Mgr. Dušan Zupka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra všeobecných dejín FIF UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ 
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceMeč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10.-12. storočie).
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Eva Škorvankova, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Eva Škorvanková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko                     Katedra všeobecných dejín FIF UK        
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti                    EPČ 
Študijný odbor       2.1.8 všeobecné dejiny 
Téma habilitačnej práce

Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike slovenského štátu.

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marcela Katuščáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Ústav mediamatiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej  činnostiEPČ
Študijný odbor 3.2.4 Knižnično-informačné štúdiá 
Téma habilitačnej práceOd vyhľadávania informácií k objavovaniu nových znalostí: Swansonova metóda prepájania pojmov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie01.03.2021
Pracovisko Katedra romanistiky FIF UK                      
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor                     2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo 
Téma habilitačnej práceSlovenská literatúra v Španielsku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie. nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.02.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor jadrová chémia
Téma habilitačnej práce STANOVENIE Ni-63 VO VZORKÁCH RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU A JEHO IMOBILIZÁCIA V PRÍRODNÝCH MATERIÁLOCH
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Dušan Galanda, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Dušan Galanda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.02.2021
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor jadrová chémia
Téma habilitačnej práce POTENCIÁL APLIKÁCIE BIOREMEDIÁCIÍ PRE ZNÍŽENIE OBSAHU ALFA RÁDIONUKLIDOV V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.10.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Gális, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Gális, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.2.2021
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odborFyzika
Téma habilitačnej práce Numerical Simulation of
Earthquake Rupture and Seismic Wave Propagation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.08.2021 o 15,30 hod., FMFI UK v Bratislave, pre prezenčne prítomných v posluchárni C a on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Lenka Freel, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Lenka Freel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práceZamestnávanie zdravotníckych pracovníkov; podmienky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 25.01.2021

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.08.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mária Nováková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.02.2021
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odborpracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.)
Téma habilitačnej práce Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 25.01.2021

VR PraF UK od 29.04.2021

VR PraF UK od 02.09.2021

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby226.08.2021 (štvrtok) o 13.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link pre verejnosť  bude zverejnený na web stránke PraF UK www.flaw.uniba.sk pri tomto habilitačnom konaní a tiež v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.02.2021
Pracovisko Katedra geochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geochémia
Téma habilitačnej práce GEOCHEMICKÉ ASPEKTY ŠTÚDIA MOBILITY KONTAMINANTOV V GEOLOGICKÝCH A ANTROPOGÉNNYCH SUBSTRÁTOCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.09.2021, 13:00 hod, G-245 / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Štefaničková
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.2.2021
Pracovisko Klinika oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Liečba diabetického edému makuly ranibizumabom a vplyv liečby na kvalitu života
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.9.2021 o 7.30h - online formou. Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Dana Tomčíková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Dana Tomčíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.2.2021
Pracovisko Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Liečba retinopatie nedonosených detí na Slovensku po zavedení antirastových faktorov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

23.9.2021 o 9.00 h  - online formou - Verejnosť bude mať možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Adela Penesová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.2.2021
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF SZU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Patogenéza obezity, dysfunkcia tukového tkaniva zápal a možnosti liečby obezity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Meno a priezviskoMUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. 1. 2021
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam vybraných hematologických parametrov v kontexte dyslipidémií a hodnotení kardiovaskulárneho rizika
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

7.10.2021 o 9.00h - online formou - verejnosť má možnosť sa pripojiť na www.fmed.uniba.sk/online-prenosy

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Juraj Országh, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Országh, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.1.2021
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor Fyzika
Téma habilitačnej práce Elektrónmi indukovaná fluorescencia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.9.2021 o 13,00 hod., FMFI UK v Bratislave, pre prezenčne prítomných v posluchárni C  a on-line  prostredníctvom aplikácie MS Teams (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke FMFI UK v Bratislave www.fmph.uniba.sk v rubrike Najbližšie udalosti).
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

petrológiaMeno a priezviskoRNDr. Jana Fridrichová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.01.2021
Pracovisko Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor petrológia
Téma habilitačnej práce

CRYSTAL-CHEMICAL, GEMMOLOGICAL AND FORENSIC INVESTIGATION ON SELECTED MINERALS AND GEMSTONES

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.10.2021, 11:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Monika Jerigová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.01.2021
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Chemická a priestorová charakterizácia pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov: od anorganických materiálov k biologickým vzorkám
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.06.2021, 9:00 hod., ON-LINE / Oznam
<output>27.05.2021, 13.00 hod., ON-LINE / Oznam</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Darovec, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Darovec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.01.2021
Pracovisko 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 
Téma habilitačnej práce 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25,11.2021 9,00 h
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Matúš Hyžný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Hyžný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.01.2021
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor geológia
Téma habilitačnej práce BADENIAN DECAPODS OF THE CENTRAL PARATETHYS: DIVERSITY AND PALAEOBIOGEOGRAPHY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8.9.2021, 10:00 hod., ON-LINE/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Roland Karcol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.01.2021
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty analytických riešení priamej a obrátenej úlohy v gravimetrii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.10.2021, 11:00 hod., ON-LINE / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miloš Horváth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.12.2020
Pracovisko                           Katedra slovenského jazyka  
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra 
Téma habilitačnej práceŠtylistika súčasného slovenského jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.10.2021 o 10,00 h online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Iveta Bónová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Bónová Iveta, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.08.2020
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FIF UPJŠ Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceFonologická ontogenéza v detskej reči
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.9.2021 online
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

30.9.2021 

Rozhodnutie VR FiF UK neudeliť titul