Detská Univerzita Komenského

 

PREDNÁŠKY XI. ročníka Detskej Univerzity Komenského

4. 7. 2023 | 11.00 hod.
Slávnostná imatrikulácia
Prečo nepíšeme hlaholikou či cyrilikou?
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
Aula UK

12. 7. 2023 | 11.00 hod. Prečo a ako vzniká film?
Doc. Mgr. art. Peter Bebjak ArtD., filmový a televízny režisér
Radošinské naivné divadlo

19. 7. 2023 11.00 hod. Prečo ľudia veria na čarodejníctvo?
Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie
Radošinské naivné divadlo

26. 7. 2023 11.00 hod. Prečo aj tie najstaršie divadelné hry môžu byť modernými inscenáciami?
Doc. Marián Amsler ArtD., Divadelná fakulta VŠMU
Radošinské naivné divadlo

1. 8. 2023 11.00 hod. Prečo je internet dobrý sluha a zlý pán?
doc. Ing. Marián Šimko, PhD. profesor z ČSOB 
Radošinské naivné divadlo

2. 8. 2023 11.00 hod. Prečo si Indiáni zhotovovali totemové stĺpy?
Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie
Radošinské naivné divadlo

9. 8. 2023 11.00 hod. Prečo máme verejnú správu a prečo je potrebné ju zlepšovať?
Prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Radošinské naivné divadlo

16. 8. 2023 11.00 hod. Prečo si ľudia rozprávajú príbehy?
Doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD., Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
Radošinské naivné divadlo

23. 8. 2023 11.00 hod. Prečo a ako sa môžeme vzdelávať divadlom?
Prof. M.A. Sanja Krsmanović Tasić, prezidentka medzinárodnej asociácie dramatickej výchovy - IDEA
Slávnostná promócia
Aula UK