DUK 2019

Detská univerzita Komenského 2019

3. 7. 2019 Prečo si nemôžeme kúpiť mobil? - Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

10. 7. 2019 Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život? - Jozef Mikloško, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

17. 7. 2019 Prečo sa bojíme? - Ján Pečeňák, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

24. 7. 2019 Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších? - Vojtech Tkáč, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

31. 7. 2019 Prečo je umenie dôležité pre život? - Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

7. 8. 2019 Prečo potrebujeme dýchať? - Peter Polčic, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

14. 8. 2019 Prečo chceme rozumieť Číňanom? - Jana Benická, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

21. 8. 2019 Prečo je stres zlý aj pre baktérie? - Tim Clausen, Inštitút molekulárnej patológie vo Viedni

28. 8. 2019 Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie? - Radomír Masaryk, prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave