DUK 2007

Detská Univerzita Komenského 2007

4. 7. "Prečo potrebujeme vládu a na čo je dobrá demokracia?" - doc. JUDr. Róbert Fico, CSc., predseda vlády SR

11. 7. "Prečo maliar maľuje inak ako skutočnosť vyzerá?" - prof. Milan Knížak, Dr.A., generálny riaditeľ, Národná galéria v Prahe

18. 7. "Prečo v bruchu škŕka?" - prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., Lekárska fakulta UK 

25. 7. "Prečo sa človek potí a prečo nohy smrdia?" - MUDr. Peter Osuský, CSc., prorektor UK

1. 8. "Prečo je aj cukor nad zlato?" - doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc., Chemický ústav SAV

8. 8. "Prečo elektrina pomáha človeku?" - prof. Ing. František Janíček, PhD., Slovenská technická univerzita

15. 8. "Prečo divadlo potrebuje režiséra?" - prof. Hans Hollmann, režisér, Bazilej

22. 8. "Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?" - doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., Prírodovedecká fakulta UK 

28. 8. "Prečo sa občas zem trasie?" - prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK