DUK 2015

Detská Univerzita Komeského 2015

1. 7. 2015  Prečo je predseda NR SR druhý muž v štáte? - Ing. Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky + imatrikulácia

8. 7. 2015  Prečo máme nervy a prečo nám niekto lezie na nervy? - prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK
 
15. 7. 2015  Prečo je divadlo iné ako film a televízia? - doc. Roman Polák, riaditeľ Činohry SND  

22. 7. 2015  Prečo vyrábať elektrinu v jadrovej elektrárni? - doc. Ing. Ján Haščík, PhD., Slovenská technická univerzita         
 
29. 7. 2015  Prečo slnko mení farbu? - prof. Dr. Martin Hof, DSc., Masarykova univerzita v Brne          
 
5. 8. 2015  Prečo oko vidí a čo nevidí? - doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., Klinika oftalmológie Lekárska fakulta UK a UNB

12. 8. 2015  Prečo je cukor jed? - prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 
19. 8. 2015  Prečo nevieme žiť bez včiel? - doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., Slovenská akadémia vied
 
26. 8. 2015  Prečo krava bučí a kohút kikiríka? - doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD., Prírodovedecká fakulta UK + promócia

Webová stránka Detskej Univerzity Komenského

Videozáznamy prednášok