DUK 2004

Detská Univerzita Komenského 2004

  1. Prečo majú Číňania šikmé oči? - prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc.
  2. Prečo je počítač po škole? - doc. RNDr. Ivan Kalaš, CSc.
  3. Prečo je v mikrovlnke teplo? - doc. RNDr. František Kundracík, CSc.
  4. Prečo srdce bije? - prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. (nemáme autorský text)
  5. Prečo herec plače, aj keď neplače a prečo nesmie zabudnúť, že bol dieťaťom? - prof. Emília Vášáryová (nemáme autorský text)
  6. Prečo mali dinosauri malú hlavu a veľké telo a prečo vymreli? - doc. RNDr. Peter Holec, CSc.
  7. Prečo vietor fúka a kde je, keď nefúka? - doc. RNDr. Eva Hrouzková, CSc.
  8. Prečo človek sníva? - prof. PhDr. Anton Heretík, CSc.
  9. Prečo sú rastliny zelené? - doc. Dr. Christiane Timmel (nemáme autorský text)