DUK 2011

Detská Univerzita Komenského 2011


 

  1. Prečo sa žije inak v Bratislave a inak na vidieku? - prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  2. Prečo nestačí byť pekný? - prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
  3. Prečo má raketoplán keramický plášť? - prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
  4. Prečo námorníci potrebujú dobré hodiny? - prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
  5. Prečo musí mať človek chrbtovú kosť? - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
  6. Prečo je každý človek iný? - prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
  7. Prečo sa nám (ne)páčia obrazy? - Mgr. Zuzana Bartošová, PhD.
  8. Prečo človek potrebuje lásku? - prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
  9. Prečo je Zem planétou hmyzu? - doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.