DUK 2003

Detská Univerzita Komenského 2003

  1. Prečo je dúha kruhová a farebná? - doc. PhDr. František Gahér, CSc.
  2. Čo je hviezda a prečo padá? - doc. RNDr. Pavol Paľuš, CSc.
  3. Prečo je kameň tvrdý a kameň v dejinách ľudstva? - prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
  4. Čo je bolesť a prečo bolí? - prof. MUDr. Pavel Traubner, DrSc.
  5. Kam šiel Krištof Kolumbus? - doc. PhDr. Marián Skladaný, CSc.
  6. Kde sa schová elektrina, keď vytiahnete šnúru zo zásuvky? - prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. a Mgr. Vincent Cigánik
  7. Načo slúžia peniaze a ako fungujú? - prof. Juraj Stern
  8. Prečo sa deti tak často pýtajú prečo? - prof. Miroslav Marcelli
  9. Tajomná reč módy - prof. Milan Čorba