DUK 2008

Detská Univerzita Komenského 2008

2. 7. "Prečo euro a nie koruna?" - Ing. Ivan Šramko, guvernér NBS

9. 7. "Prečo štát potrebuje zákony?" - prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovej

16. 7. "Prečo sa v opere spieva a prečo sa hudba píše v notách?" - doc. Miloslav Blahynka, PhD., Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

23. 7. "Prečo a načo je dobrý magnetizmus?" - doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

30. 7. "Prečo niektoré stromy na jeseň ožltnú a iné nie?" - prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK

6. 8. "Prečo ma puberta neminie a prečo mi v tom čase idú rodičia na nervy?" - doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD., Lekárska fakulta UK

13. 8. "Prečo každý nemôže stavať ako chce a čo chce?" - prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., hlavný architekt mesta Bratislavy

20. 8. "Prečo a ako sa prenáša obraz a zvuk na diaľku?" - doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

27. 8. "Prečo ľudstvo potrebuje obnoviteľné zdroje energie?" - doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK