DUK 2016

Detská Univerzita Komenského 2016

6. 7. 2016  Prečo peniaze kazia charakter? - Ing. Peter Kažimír, minister financií Slovenskej republiky

13. 7. 2016  Prečo lietadlo nespadne? - doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

20. 7. 2016  Prečo je slnko naším priateľom, ale môže byť aj nepriateľom? - prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, Lekárska fakulta UK

27. 7. 2016  Prečo je jeseň farebná? - prof. Dr. Helge Ewers, Freie Universität Berlin

3. 8. 2016  Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase? - prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV

10. 8. 2016  Prečo musíme dodržiavať správnu výživu? - prof. MUDr. Viliam Bada, CSc., Lekárska fakulta UK

17. 8. 2016  Prečo potrebujeme umenie a kultúru? - prof. PHDr. Peter Michalovič, PhD., Filozofická fakulta UK

24. 8. 2016  Prečo nie doping? - prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK

31. 8. 2016  Prečo sú peniaze zadarmo? - doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., guvernér Národnej banky Slovenska


Webstránka Detskej Univerzity Komenského

Videozáznamy prednášok