DUK 2012

Detská Univerzita Komenského 2012

4. 7. - Prečo potrebujeme prezidenta a aké sú jeho práva a povinnosti? - doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

11. 7. - Prečo je krv najvzácnejšia tekutina? - prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

18. 7. - Prečo všetci ľudia nepíšu ako my? - doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.

25. 7. - Prečo máme pomáhať chorým a postihnutým deťom? - prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.

1. 8. - Prečo lietadlo letí? - doc. Ing. Andrej Novák, PhD.

8. 8. - Prečo je odliv a príliv? - prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.; doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

15. 8. - Prečo sa rakovina dá liečiť? - prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

22. 8. - Prečo nám peľ prezrádza zdravé prostredie? - prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - rektor Univerzity Komenského v Bratislave