Detská univerzita Komenského 2020

1. 7. 2020 Prečo? - Mgr. Branislav Gröhling,
minister školstva, MŠVVaŠ SR

8. 7. 2020  Prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy? - prof. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

15. 7. 2020 Prečo by sme nemali koronavírus podceňovať? – RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

22. 7. 2020 Prečo musia ostať ľudské práva nedotknuteľné? – doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.,
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

29. 7. 2020 Prečo potrebujeme učiteľov, keď máme YouTube a Google? - doc. Mgr. Lenka Sokolová PhD.,
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

5. 8. 2020 Prečo ľudia veria hoaxom o vírusoch a čo sa s tým dá urobiť?  potrebujeme dýchať? – doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.,
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

12. 8. 2020 Prečo potrebujeme medzinárodné organizácie? – doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

19. 8. 2020 Prečo vznikol čierny mor? - doc. Mgr. Martin Hurbanič PhD.,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

26. 8. 2020 Prečo potrebujeme imunitu? - doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Webstránka Detskej Univerzity Komenského