DUK 2017

Detská Univerzita Komenského 2017

6. 7. 2017 Prečo včely bodajú? - prof. Dame Carol Robinson, University of Oxford

12. 7. 2017 Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu? - prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity

19. 7. 2017 Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí? - doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave

26. 7. 2017 Prečo môžu byť lieky aj škodlivé? - prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2. 8. 2017 Prečo nie sú u nás architekti superstar? - prof. Ing. arch. Ján Stempel, Fakulta architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe

9. 8. 2017 Prečo zabúdame? - doc. PhDr. Igor Brezina, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

16. 8. 2017 Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie? - prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

23. 8. 2017 Prečo sme v Európskej Únii? - prof. Jozef Bátora, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

30. 8. 2017 Prečo sa vyšetruje krv? - prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Karlovej univerzity v Prahe

 

Webstránka Detskej Univerzity Komenského

Videozáznamy prednášok