DUK 2010

Detská Univerzita Komenského 2010

7. 7.  Prečo je dôležitá správna výživa? - prof. MUDr. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta UK + imatrikulácia

14. 7.  Prečo od slnka vybledne tričko a farebné okná v kostole nie? - prof. Vahid Sandoghdar, ETH Zurich

21. 7.  Prečo je vo vesmíre bezváhový stav? - doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

28. 7. Prečo môžeme rastliny rozmnožovať aj inak ako semenami? - doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., Prírodovedecká fakulta UK

4. 8.  Prečo chrlí sopka oheň? - doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

11. 8.  Prečo sa niečo nepatrí? - doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD., Filozofická fakulta UK

18. 8.  Prečo výtržníci vyvolávajú konflikty a ako sa v týchto vypätých situáciách zachovať? - doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc., Akadémia policajného zboru v Bratislave

25. 8.  Prečo vymysleli poštovú známku? - MUDr. Peter Osuský, PhD., prorektor UK + promócia