DUK 2018

Detská Univerzita Komenského 2018

4. 7. 2018 Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku? - JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu

11. 7. 2018 Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov? - prof. Mgr. art. Eva Blahová, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

18. 7. 2018 Prečo môžu policajti nasadzovať putá? - Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

25. 7. 2018 Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami? - doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1. 8. 2018 Prečo 2 + 2 je 5? - prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

8. 8. 2018 Prečo by sme mali spoznávať svet? - Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

15. 8. 2018 Prečo je šport dobrou investíciou do života? - doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 

22. 8. 2018 Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom? - prof. Dr. Vasilios Stavros, University of Warwick (Veľká Británia) 

 

Webstránka Detskej Univerzity Komenského 

Videozáznamy prednášok