DUK 2014

Detská Univerzita Komenského 2014

2. 7.Prečo Európa? – JUDr. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR + imatrikulácia

9. 7.Prečo klavír hrá? – prof. Marián Lapšanský, Slovenská filharmónia

16. 7.Prečo kilo má kilo? – prof. Justin Benesch, Department of Chemistry University of Oxford

23. 7.Prečo sa podobám na otca a brat na babku? – prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK

30. 7.Prečo sme Slováci a nie trebárs Hotentoti? – prof. Mgr. Martin Homza, PhD., Filozofická fakulta UK

6. 8.Prečo neplávame ako ryby? – prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK

13. 8.Prečo beží čas? – doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

20. 8.Prečo ucho počuje a čo nepočuje? – prof. MUDr. Milan Profant, CSc., Lekárska fakulta UK

27. 8. Prečo sme tu? – prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR + promócia