Kontakty

Šafárikovo námestie 6
P.O. BOX 440
814 99  Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova
1. poschodie č. d.: 120, 121, 122

Ing. Ivana Hladíková

Oddelenie vzdelávania,
vedúca oddelenia
+421 2 9010 9339

JUDr. Martina Babušíková

Oddelenie vzdelávania,
odborný referent
+421 2 9010 2018
215 HB
Agenda: verifikácia vzdelania, právna agenda

Ing. Henrieta Bazovská

Oddelenie vzdelávania,
odborná referentka
+421 2 9010 2017
121 HB
Agenda: FiF UK (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Mgr. Katarína Bursová

Oddelenie vzdelávania,
odborná referentka
+421 2 9010 2120
121 HB
Agenda: LF, FM (Bc., Mgr., MUDr., MDDr.,rig. konanie, špec. štúdium)

Mgr. Miriam Fidlerová

Oddelenie vzdelávania,
odborná referentka
+421 2 9010 9137
121 HB
Agenda: FTVŠ, FSEV, FMFI (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Mgr. Inés Inczingerová

Oddelenie vzdelávania,
odborná referentka
+421 2 9010 2058
120 HB
Agenda: PdF, RKCMBF, EBF (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Viktória Pajerová

Oddelenie vzdelávania,
odborná referentka
+421 2 9010 2014
121 HB
Agenda: PraF, PriF (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Mgr. Lucia Poláková

Oddelenie vzdelávania,
odborná referentka
+421 2 9010 9242
120 HB
Agenda: FaF, JLF (Bc., Mgr., MUDr., MDDr., rig. konanie, špec. štúdium)

Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a študijnej legislatívy (RUDŠAL)

Mgr. Eva Granátová

Oddelenie vzdelávania, Ref.uznávania dokl.o štúdiu,akred.a leg.,
odborná referentka
+421 2 9010 2016
120 HB

Referát obsahovej správy AIS (ROS AIS)