Kontakty

Oddelenie vzdelávania (OV), Rektorát Univerzity Komenského

 

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova 
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 901 09 339

 

 

Oddelenie vzdelávania

Ing. Ivana Hladíková

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
vedúci oddelenia

Ing. Henrieta Bazovská

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
odborný referent
Telefón
02/901 02 017
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FiF UK, rigorózne konanie (FiF)

Mgr. Miriam Fidlerová

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
odborný referent
Telefón
02/901 09 137
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FTVŠ, RKCMBF, EBF, FSEV (Bc., Mgr., rigorózne konanie)

Mgr. Eva Granátová

Rektorát UK, Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a legislatívy
odborný referent
Telefón
02/901 02 016
Miestnosť
215 SB

Mgr. Ľubica Kapustová

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
odborný referent
Telefón
02/901 09 256
Poznámka
Agenda: Pedagogická fakulta (Bc. + Mgr.) + rigorózne konanie PdF UK

Viktória Pajerová

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
odborný referent
Telefón
02/901 02 014
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PraF UK, PriF UK

Mgr. Lucia Poláková

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
odborný referent
Telefón
02/901 09 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda:FaF UK, JLF v Martine

Bc. Peter Ševčík

Rektorát UK, Referát uznávania dokladov o štúdiu, akreditácie a legislatívy
odborný referent
VoIP
+421 2 9010 2018
Miestnosť
215 SB

Mgr. Ľubica Janáčková

Rektorát UK, Referát obsahovej správy AIS
správca
Publikačná činnosť

Mgr. Mgr. Peter Kutlák

Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania
odborný referent
Telefón
02/901 09 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda Fakulty managementu UK, Rigorózne konanie (FM), Verifikácia vzdelania