Kontakty

Oddelenie študijných vecí (OŠV), Rektorát Univerzity Komenského

 

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova 
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 59244 339

 

 

Oddelenie študijných vecí

PhDr. Emília Hrušovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
vedúci oddelenia

Ing. Henrieta Bazovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FiF UK, rigorózne konanie (FiF)

Mgr. Eva Granátová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PDF UK, uznávanie dokladov o vzdelaní v zahraničí

Mgr. Eva Hlavatá

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 137
Miestnosť
121
Poznámka
agenda EBF UK, FTVŠ UK, FSEV UK (Mgr.), RKCMBF UK

Mgr. Peter Kutlák

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda FM UK, Rigorózne konanie (FM), Verifikácia vzdelania

Ing. Nina Matúšková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121, SB
Poznámka
agenda LF UK a FMFI UK, špecializačné štúdium (LF), rigorózne konanie (FMFI)

Viktória Pajerová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PraF UK, PriF UK

Mgr. Lucia Poláková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda:FaF UK, JLF v Martine, FSEV UK (Bc.)

Bc. Peter Ševčík

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 256
Miestnosť
116A SB
Poznámka
Agenda: Vylúčenia zo štúdia

Mgr. Ľubica Janáčková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
správca
Poznámka
Centrálny obsahový správca AIS2 UK
Publikačná činnosť