Kontakty

Oddelenie vzdelávania (OV), Rektorát Univerzity Komenského

 

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova 
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 59244 339

 

 

Oddelenie študijných vecí

PhDr. Emília Hrušovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
vedúci oddelenia

Ing. Henrieta Bazovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 017
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FiF UK, rigorózne konanie (FiF)

Mgr. Miriam Fidlerová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 913
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FTVŠ, RKCMBF, EBF, rigorózne konanie

Mgr. Eva Granátová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 016
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: uznávanie dokladov o vzdelaní v zahraničí

Mgr. Ľubica Kapustová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent

Mgr. Peter Kutlák

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda FM UK, Rigorózne konanie (FM), Verifikácia vzdelania

Viktória Pajerová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PraF UK, PriF UK

Mgr. Lucia Poláková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda:FaF UK, JLF v Martine

Ing. Nina Složková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121, SB
Poznámka
agenda LF UK a FMFI UK, špecializačné štúdium (LF), rigorózne konanie (FMFI)

Bc. Peter Ševčík

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 018
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: Vylúčenia zo štúdia