DUK 2013

Detská Univerzita Komenského 2013

3. 7. - Prečo je Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky? - doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

10. 7. - Prečo musíme cvičiť? - prof. PhDr. Elena Strešková, PhD.

17. 7. - Prečo mali piráti čiernu pásku cez oko a ako to súvisí s určovaním polohy na mori? - doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

24. 7. - Prečo auto nie sú len štyri kolesá? - doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

31. 7. - Prečo je možné sklo neustále recyklovať? - doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.

7. 8. - Prečo môže byť každý elektráreň? - prof. Ing. František Janíček, PhD.

14. 8. - Prečo a ako vzniká obývateľná planéta? - prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

21. 8. - Prečo nemôžeme žiť bez chémie? - prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.

28. 8. - Prečo sa bojíme vírusov? - prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.