DUK 2009

Detská Univerzita Komenského 2009

1. 7. "Prečo je krvný tlak dobrý pomocník a zlý pán?" - prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Lekárska fakulta UK  

8. 7. "Prečo atóm pomáha ľuďom a prečo sa dá zneužiť?" - prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

15. 7. "Prečo nám niektoré baktérie škodia a niektoré pomáhajú?" - doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK  

22. 7. "Prečo je sucho a prečo sú povodne?" - RNDr. Pavla Pekárová, CSc.,  Hydrologický ústav SAV

29. 7. "Prečo sa človek poisťuje?" - JUDr. Ján Ježdík, poradca PPF

5. 8. "Prečo sa opakujú hospodárske krízy?" - doc. RNDr. Ján Pekár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   

12. 8. "Prečo a koľko musí človek piť?" - prof. MUDr. László Kovács, DrSc., Lekárska fakulta UK    

19. 8. "Prečo právnické osoby nie sú z mäsa a kostí?" - doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Právnická fakulta UK   

26. 8. "Prečo sa ponorke páči pod vodou a čo tam všetko zažije?" - Ao. Univ. - prof. Dr. Monika Bright, Katedra morskej biológie, Univerzita Viedeň