Detská Univerzita Komenského 2022

20. ročník Detskej Univerzity Komenského sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky

PREDNÁŠKY XX. ročníka Detskej Univerzity Komenského

6. 7. 2022 | 11.00 hod. Slávnostná imatrikulácia
Prečo musíme podporovať kultúru a umenie?
Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, Oddelenie kultúry BSK
Aula UK

13. 7. 2022 | 11.00 hod. Prečo niektoré slová inak píšeme a inak vyslovujeme?
Doc. Mgr. art. Katarína Šafaříková, Divadelná fakulta VŠMU
Radošinské naivné divadlo

20. 7. 2022 11.00 hod. Prečo zívame?
Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., Lekárska fakulta UK
Radošinské naivné divadlo

27. 7. 2022 11.00 hod. Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?
Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Radošinské naivné divadlo

3. 8. 2022 11.00 hod. Prečo je pes najlepší priateľ človeka?
Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i.
Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Radošinské naivné divadlo

10. 8. 2022 11.00 hod. Prečo budú vlaky lietať?
Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
Radošinské naivné divadlo

17. 8. 2022 11.00 hod. Prečo musíme chrániť prírodu?
Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, v. v. i.
Radošinské naivné divadlo

24. 8. 2022 11.00 hod. Prečo existujú vojny a z akých dôvodov sa vedú?
Doc. Mgr. M. A. Juraj Buzalka, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Radošinské naivné divadlo

31. 8. 2022 11.00 hod. Prečo treba skúmať divorastúce rastliny?
Prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.
Slávnostná promócia
Aula UK