Zamestnanci

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

Ing. Miroslav Ábel

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
Telefón
02/206 69 864
Miestnosť
B 020

Ľubica Ábelová

Rektorát UK, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
Telefón
02/592 44 469
VoIP
11982
Miestnosť
SB 218

Mgr. Ľudmila Ábelová

Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Kontinuálne, kariérové a kompetenčné vzdelávanie
odborný administratívny zamestnanec kult

Milan Abík

Rektorát UK, Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty a Karlova Ves
strážnik

Mgr. Miroslava Abrahámová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dKP/x, externý)

Daniela Viviane Abratzky

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Mgr. Kristína Ácsová

Vysokoškolský internát Družba UK, Ubytovacie oddelenie

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Adam

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dMK/x, externý)