Zamestnanci

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 9165
02/206 67 165
265
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.

Ing. Miroslav Ábel

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864
B 020

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Mgr. Jana Abraham

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110SB
Pondelok09:30 – 10:30
Štvrtok12:15 – 13:15

Mgr. Kristína Abrahámovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav molekulárnej biomedicíny
laborant v biológii a príbuzných odboroc

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra inž. geol.,hydrog. a aplik. geof
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9464
G-136

MUDr. Zuzana Adamcová Petríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
5.dARES/x

Mgr. Jana Adamčáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
4.dNPF
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná