Zamestnanci

Khaled Mohamed Abdelfadil Ahmed Dr.rer.nat.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Miroslav Ábel

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
02/206 69 864
B 020

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
02/592 44 469
11982
SB 218

Mgr. Ľudmila Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Celoživotné vzdelávanie, Kontinuálne, kariérové a kompetenčné vzd
odborný administratívny zamestnanec kult

Milan Abík

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie investícií a obsluž. činností, Ref. energet. a správy areálu St. Grunty
strážnik

Mgr. Miroslava Abrahámová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dKP/x, externý)

Daniela Viviane Abratzky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
Doktorand(2.dPM/x, externý)

Mgr. Kristína Ácsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba UK, Hospodársko-ekonomický úsek, Ubytovacie oddelenie pre študentov
Zamestnanec

prof. ThDr. Anton Adam PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

Mgr. Jozef Adam

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
Doktorand(4.dMK/x, externý)
[1] 2 3 ... Nasledujúca strana Posledná strana