Zamestnanci

Khaled Mohamed Abdelfadil Ahmed, Dr.rer.nat.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

Ing. Miroslav Ábel

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
Telefón
02/206 69 864
Miestnosť
B 020

Ľubica Ábelová

Rektorát UK, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
Telefón
02/901 09 469
VoIP
11982
Miestnosť
SB 218

Mgr. Ľudmila Ábelová

Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Kontinuálne, kariérové a kompetenčné vzdelávanie
odborný administratívny zamestnanec kult

Milan Abík

Rektorát UK, Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty a Karlova Ves
strážnik

Mgr. Miroslava Abrahámová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dKP/x, externý)

Daniela Viviane Abratzky

Fakulta managementu UK
Doktorand (2.dPM/x, externý)

Mgr. Kristína Ácsová

Vysokoškolský internát Družba UK, Ubytovacie oddelenie

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť