Webmasteri fakúlt

Lekárska fakulta 

 • Ing. Marek Blšák

Právnicka fakulta 

 • Mgr. Ladislav Kovár

Filozofická fakulta 

 • Mgr. Peter Lupták

Prírodovedecká fakulta 

Pedagogická fakulta 

 • Ing. Roman Joštiak

Farmaceutická fakulta 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

 • Mgr. Radka Bírová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

 • Mgr. Vlastislav Svoboda

Fakulta managementu 

 • Mgr. Nora Hlivárová
   

Fakulta telesnej výchovy a športu 

 • Miloš Mondočko

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

 • Ing. Peter Cingeľ
 • Ing. Katarína Korenčiaková
   

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

 • Ing. Miroslav Ábel