Školenie pre zamestnancov v oblasti elearningu

V súčasnosti sú ponúkané tieto školenia:

Úvod do elarningu

Trvanie: 90 minút

Obsah: Dôležitosť interaktivity v elearningu, ako vyzerajú kvalitné elerningové kurzy, ukážky kurzov z univerzít v zahraničí.

Maximálny počet ľudí 18.

Úvod do Moodle

Trvanie: 90 minút

Hands-on tréning pre začiatok práce s  Moodle LMS. Pokračovacie školenie po školení Úvod do elearningu

Maximálny počet ľudí 17.

Moodle pre pokročilých

Trvanie: 90 minút

Hands-on tréning pre ľudí, ktorí už majú skúsenosti s  Moodle a  potrebujú pomôcť so špecifickými problémami

Maximálny počet ľudí 10.

Čo sú MOOC, kde ich hľadať a ako sa dajú využiť

60 minút

Kráke informačné školenie o MOOC (Masívne online otvorené kurzy) o tom, ako fungujú, kde ich hľadať a ako ich využiť

Maximálny počet ľudí 10.

Plánovanie a príprava elearningových kurzov

Blended kurz - čiastočne online (osobné stretnutie na začiatku a na konci kurzu, zvyšok práca online)

Trvanie:  3 hodiny úvodné stretnutie, 3-4 hodiny  záverečné stretnutie, 6 týždňov online práce cca 6 hodín týždenne. Celkový rozsah cca 42 hodín

Obsah: Ako pripravovať a plánovať online kurz, ako si urobiť prehľad potrieb, ako naplánovať a pripraviť interaktívne aktivity, ako hodnotiť študentov pri online práci, ako sa hodnotiť kvalitu vlastného online kurzu...

Skúsenosti: Kurz môžu absolvovať aj ľudia, ktorí začínajú s  elearningom, ale viac z  neho budú profitovať takí, ktorí už majú základné skúsenosti.

Maximálny počet ľudí: 15.
 

Presné termíny kurzov a prihlasovanie zamestnancov UK na kurzy cez stránku https://kurzy.uniba.sk.