CePIT - Hotline UK

Centrum podpory informačných technológií (CePIT) slúži ako jednotné pracovisko prvotného kontaktu v prípade porúch, výpadkov alebo otázok používateľov v súvislosti s IT službami. Pracovisko poskytuje svoje služby formou telefonickej podpory pri riešení IT problémov.

Poruchy, výpadky alebo rôzne IT požiadavky sa už na podporovaných súčastiach nenahlasujú pracovníkom IT oddelení, ako doposiaľ, túto službu zabezpečuje výhradne už len pracovisko CePIT. Zaškolení pracovníci s použitím elektronického systému zaznamenávania zaistia, že všetky nahlásenia sú riadne spracované.

Telefonické hovory do Centra podpory informačných technológií sú spoplatňované vo výške miestneho hovoru (s výnimkou univerzitnej komunikácie prostredníctvom VoIP).

Ďalšie detaily o pracovisku, jeho vzniku a o spôsobe práce.

Informácia o spracúvaní údajov.

Podporované súčasti a služby:

CePIT podporuje všetky centrálne služby IT na UK uvedené na stránke moja.uniba.sk.

Univerzitné súčasti:

• Rektorát UK
• Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny
• Vysokoškolský internát Družba
• Pracoviská areálu Karlova Ves a Staré Grunty:
       • Psychologická poradňa UK
       • Polygrafické stredisko
       • Stredisko Staré Grunty
       • Botanická záhrada UK
• Evanjelická bohoslovecká fakulta
• Fakulta telesnej výchovy a športu
• Filozofická fakulta
• Farmaceutická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Vedecký park UK

 

Kontaktné informácie

Telefónne číslo 02/9010 4444  je dostupné pre všetkých používateľov.  

Pracovníci CePITu sú Vám k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 20:00, cez víkendy od 9:00 do 12:00.

V prípade sťažností, pripomienok alebo nápadov na zlepšenie fungovania pracoviska CePIT, povedzte svoje odporúčania našim pracovníkom alebo si od nich vyžiadajte e-mail na manažéra hotline centra a napíšte nám. Ďakujeme za hodnotné pripomienky!