Čo je CePIT? - Centrum podpory informačných technológií

Rozhodnutím rektora UK bolo vo februári 2009 zriadené pracovisko Centrum podpory informačných technológií (CePIT). 

Pracovisko slúži ako prvý kontakt pre nahlasovanie problémov s definovanými službami IT - poskytuje telefonickú podporu používateľom IT služieb zo súčastí, ktoré sa zapojili do projektu. Je hlavnou zložkou incident manažmentu v rámci procesného riadenia, ktoré vychádza z medzinárodnej normy ITIL v.2.

Ako CePIT pracuje?

Pracovník CePIT-u formou dialógu v súčinnosti s používateľom identifikuje a rieši nahlasovaný problém. Ak ho nedokáže do rádovo 10 minút vyriešiť, postupuje ho v elektronickom systéme pre procesné riadenie určenému IT zamestnancovi súčasti UK, ktorý ho bude následne riešiť v rámci štandardného pracovného času.

Prečo CePIT?

Prínosy z navrhovaného riešenia v porovnaní s existujúcim stavom:

  1. Na UK sa zavádza štandardný spôsob riešenia IT problémov používaný vo vyspelom IT svete.
  2. Používatelia IT služieb môžu nahlásiť problém v širšom časovom intervale ako doteraz.
  3. Používatelia budú mať najčastejšie a najjednoduchšie poruchy „odstránené obratom“ (do 10 minút). Používateľom bude poskytnutá rada, prípadne riešenie vo veľmi krátkom časovom horizonte.
  4. Ak je problém centrálny (kostra siete UK, centrálne na UK poskytované služby) nevznikajú prestoje s riešením na súčasti UK.
  5. Pracovníci CePITu informujú spätne používateľov o stave riešenia problému.
  6. Kvalita výkonu práce CePIT pracovníkov je pravidelne auditovaná z technického aj komunikačného pohľadu prostredníctvom záznamov v systéme a telefónnej linky.

Môžem Cepit kontaktovať emailom ?

Z dôvodu rýchlejšieho odstraňovania výpadkov a riešenia problémov s počítačovými službami Univerzity Komenského, prijíma Centrum informačných technológií vaše podnety výhradne telefonicky.

Týmto získavate priamy prístup k operátorovi, ktorý ma aktuálny prehľad o stave služieb a dokáže odstrániť niektoré Vami nahlasované problémy už v priebehu rozhovoru. V prípade potreby bude zabezpečené posunutie incidentu na vyššiu úroveň riešenia.

Výročné správy CePITu

Centrum podpory informačných technológií za rok 2021 pomohlo svojim používateľom v 5953 prípadoch. Celkovo sme sa tak dostali na úroveň  56 750 vyriešených podnetov. V tabuľke nižšie Vám ponúkame prehľad  služieb s najväčším počtom nahlásených incidentov za rok 2021. 

službapočet incidentov
AIS1126
E-ubytovanie975
Univerzitné heslá914
Univerzitný e-mail722
Sieťová konektivita336
Teamsy270
Prevádzka osobných PC257
ISKAM153
VOIP122
Univerzitné preukazy103