Granty pre doktorandov denného štúdia UK

Oznam / Notice

Oznamujeme všetkým riešiteľom projektov Grantov mladých UK v roku 2023, že od 2. mája 2023 je spustená nová web stránka nahrávania záverečných správ /

We are announcing to all project managers of Grants for PhD students (“Granty mladých UK”) in 2023 that a new website for uploading final reports will be launched from 2 May 2023:

https://kmn.sk/GUK2023ZS

Odovzdávanie dekrétov - pridelené garanty GUK 2023

Slávnostné odovzdávanie dekrétov, rozhodnutí o pridelení grantu a podpisovanie vyhlásenia riešiteľa grantu GUK 2023 bude 3. apríla 2023 o 9.00 h v Aule UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava.

Poznámka:

Z dôvodu administratívnych povinností je nutné prísť 3. apríla 2023 do Auly UK o 8.00 h

Potrebné je doniesť si preukaz totožnosti / pas

Pred odovzdávaním dekrétov a rozhodnutí o pridelení grantu bude podpisovanie vyhlásenia riešiteľa projektu, s ktorým sa môžete vopred oboznámiť na web stránke nižšie v časti Granty UK 2023. Dokumenty na podpis budú pripravené OVČDŠ RUK.

 

Oznámenie:

Dekréty a rozhodnutia GUK 2023, ktoré neboli prevzaté na slávnostnom odovzdávaní dňa 3. apríla 2023 budú odoslané z OVČDŠ RUK na jednotlivé fakulty UK do 5. apríla 2023. Po tomto termíne budú prostredníctvom fakúlt odovzdané jednotlivým doktorandom, ktorí pri ich prevzatí podpíšu vyhlásenie riešiteľa projektu.

Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave

Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave z 30.10.2017 - Vnútorný predpis 23/2017

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2017 z 26.10.2021

Granty UK 2023

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2023

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2023

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2023

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2022 a žiadostí na rok 2023

Granty UK 2022

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2022

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2022

List dekanom – výzva na podávanie žiadosti na rok 2022

List riešiteľom – výzva na podávanie záverečných správ za rok 2021 a žiadosti na rok 2022

Granty UK 2021

Rozhodnutie rektora o udelení  Grantov UK 2021

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2021

List dekanom  - výzva na podávanie žiadostí na rok 2021

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2020 a žiadostí na rok 2021

Granty UK 2020

Vyhlásenie vedúceho projektu

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2020

Zoznam pridelených Grantov UK 2020

List dekanom  - výzva na podávanie žiadostí na rok 2020

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2019 a žiadostí na rok 2020

Granty UK 2019

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2019

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2018 a žiadostí na rok 2019

<output>výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018</output>

<output>výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018</output>

Granty UK 2018

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2018

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018

Granty UK 2016

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016
List riešiteľom - výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016

Podávanie žiadostí - záverečných správ Grantov UK