Granty pre doktorandov denného štúdia UK

Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave

Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave z 30.10.2017 - Vnútorný predpis 23/2017

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2017 z 26.10.2021

Granty UK 2022

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2022

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2022

List dekanom – výzva na podávanie žiadosti na rok 2022

List riešiteľom – výzva na podávanie záverečných správ za rok 2021 a žiadosti na rok 2022

Granty UK 2021

Rozhodnutie rektora o udelení  Grantov UK 2021

Vyhlásenie vedúceho projektu

Zoznam pridelených Grantov UK 2021

List dekanom  - výzva na podávanie žiadostí na rok 2021

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2020 a žiadostí na rok 2021

Granty UK 2020

Vyhlásenie vedúceho projektu

Rozhodnutie rektora o udelení Grantov UK 2020

Zoznam pridelených Grantov UK 2020

List dekanom  - výzva na podávanie žiadostí na rok 2020

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2019 a žiadostí na rok 2020

Granty UK 2019

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2019

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2018 a žiadostí na rok 2019

<output>výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018</output>

<output>výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018</output>

Granty UK 2018

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí na rok 2018

List riešiteľom - výzva na podávanie záverečných správ za rok 2017 a žiadostí na rok 2018

Granty UK 2016

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016
List riešiteľom - výzva na podávanie žiadostí o grant UK na rok 2016

Podávanie žiadostí - záverečných správ Grantov UK