Teamviewer

Pre  zvýšenie kvality pomoci s problémami služieb IT začal CePIT (Centrum podpory informačných technológii) využívať nástroj pre vzdialenú správu systémov - TeamViewer.

Umožňuje vzdialené ovládanie akéhokoľvek počítača kdekoľvek na Internete. Nie je požadovaná žiadna inštalácia, stačí len na oboch stranách spustiť aplikáciu a pripojiť sa, bez nutnosti meniť nastavenia firewallu.

Medzi hlavné vlastnosti tohto programu patrí:

  • Vzdialené ovládanie počítača cez LAN / Internet.
  • Prenos súborov pomocou integrovaného správcu.
  • Možnosť bežať bez nutnosti inštalácie.

TeamViewer je plne bezpečný aj pre Vaše súkromie a slúži výhradne pre lepšiu pomoc Vám, našim volajúcim.

FAQ- často kladené otázky

Musím si ID kód zapamätať aj do budúcnosti?

  • Nie, ID kód je platné identifikačné číslo len pre Váš počítač. Po opätovnom otvorení aplikácie sa zobrazí rovnaký ID kód a vygeneruje sa vždy nové heslo. 

Môže sa Váš IT pracovník pripojiť na počítač bez môjho vedomia?

  • Nie, vzdialené pripojenie je možné len pri spustenej aplikácií TeamViewer. Jej ukončením (kliknutím na krížik v pravom hornom rohu) sa heslo stane neplatným a snaha o ďalšie pripojenie s rovnakými prihlasovacími údajmi nebude možná. Pri každom spustení aplikácie sa vygeneruje nové heslo.

Budem vidieť, čo sa aktuálne prezerá v mojom počítači?

  • Áno, to, čo vidí operátor alebo technik, budete na svojej ploche môcť pozorovať a vidieť aj Vy.

Mám svoj počítač nejako špeciálne pripraviť pred tým, než sa pripojíte?

  • Áno, ak máte na svojom počítači aktuálne otvorené dokumenty, či súbory, ktoré sú pre Vás citlivé. Stačí ak jednoducho dokumenty pozatvárate. Nemáme žiaden záujem sa dotýkať Vášho súkromia, na Váš počítač sa vždy pripájame s cieľom pomôcť Vám.