CISCO Telepresence

CISCO TelePresence na UK

Ku službe TelePresence majú prístup všetci pracovníci UK  počas pracovnej doby.

Rezervácia miestnosti prebieha prostredníctvom e-mailu.

Žiadosť s presným dátumom a časom plánovanej konferencie je potrebné zaslať na adresu telepresenceuniba.sk. Priložiť treba účel stretnutia.

Zodpovedná osoba miestnosť zarezervuje, čo žiadateľovi obratom potvrdí e-mailom spolu s ďalšími inštrukciami, ako sa do TP miestnosti najpohodlnejšie dostane. V danom termíne bude miestnosť pripravená na konkrétnu konferenciu.

Miestnosť bude zarezervovaná tomu, kto o ňu požiada prvý. V prípade situácie osobitného významu o termínových kolíziách rozhoduje prorektor pre informačné technológie.

 

 

História TelePresence na UK

Po stavebných a inštalačných prácach v priebehu leta 2010 bola na UK 31.08.2010  odovzdaná do testovacej prevádzky telekonferenčná miestnosť Cisco TelePresence (ďalej CTP). Jej vznik bol v rozhodujúcej miere dotovaný Ministerstvom školstva SR vo výške viac ako 421 tisíc eur. Podobné zariadenie sa nachádza najmenej na štyroch ďalších slovenských univerzitách. Podstatne širšie sú tieto možnosti na vyspelých univerzitách sveta, najmä v USA.

Po získaní certifikátu spoločnosti Cisco je dňom 26.11.2010 oficiálne dostupná pre bežné používanie.

Čo je TelePresence?

CTP nie je len obyčajným konferenčným riešením. Pomocou tohto systému je možné nadviazať spojenie s ďalšími CTP miestnosťami po celom svete. V budúcnosti sa počíta aj s napojením na systémy iných výrobcov. TelePresence kladie dôraz na vytvorenie dojmu čo najreálnejšieho stretnutia „tvárou v tvár”. Participanti na oboch stranách majú nadobudnúť pocit, akoby sedeli a diskutovali za spoločným stolom v jednej miestnosti.

Certifikácia spoločnosťou Cisco Systems zaručuje splnenie prísnych noriem presne stanovujúcich úrovne osvetlenia, odhlučnenia, rozmiestnenia nábytku, inštalovaného hardvéru, prenosu obrazu i zvuku. Rovnaké podmienky vo všetkých takto certifikovaných miestnostiach a zobrazenie zasadajúcich v životnej veľkosti pomáhajú pri dosiahnutí čo najreálnejšieho pocitu stretnutia.

Náš systém radu 3010 pozostáva z troch veľkoplošných 65” LCD panelov v 1080p HD rozlíšení pre zobrazovanie ostatných účastníkov konferencie, jedného LCD displeja sprostredkujúceho vizualizáciu interaktívnych multimediálnych údajov a snímok prezentácií všetkým zúčastneným stranám.

Tri  HD kamery umiestnené vo výške očí sú nastavené pre minimálne skreslenie uhlov a vzbudenie dojmu, akoby ste pozerali diskutujúcim na druhej strane priamo do očí. „Prítomnosť“ navodzuje aj viackanálový priestorový zvuk s potlačením ozveny, spätnej  väzby a rušivých vplyvov okolia prenášaný v reálnom čase bez oneskorenia.

Ovládanie zabezpečuje softvér Cisco TelePresence Manager ovládaný prostredníctvom VoIP telefónu, ktorý umožňuje nadviazanie spojenia jediným tlačidlom.

 

Kapacita a možnosti TelePresence

CTP sa nachádza v budove Rektorátu Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí  6 v Bratislave

Miestnosť je určená pre šesť osôb a je vybavená šiestimi stoličkami, pohodlne sa však do nej vojde aj osem návštevníkov.

TelePresence prináša široké možnosti využitia od diskusií na diaľku, dištančného vzdelávania, porád, školení, stretnutí, výmeny skúseností a vedomostí vedeckých a pedagogických pracovníkov, študentov, až po vzdialené obhajoby záverečných prác.