Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Zrušenie výberových konaní

Zrušené bolo:

  • výberové konanie na 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Ústav aplikovanej psychológie vyhlásené dňa 18.4.2018
  • výberové konanie na 1 miesto vedúceho zamestnanca – riaditeľa Ústavu sociálnej antropológie vyhlásené dňa 3.5.2018.