Rektorát

Vedúci Oddelenia vzťahov s verejnosťou 24. 06. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 01.07.2019

Vedúci Útvaru hlavného kontrolóra17. 06. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 01.07.2019.