Rektorát

Vedúci Učebno-výcvikového zariadenia UK Richňava - nástup 1.10.2017

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave

v súlade so zákonom  č.131/2002  Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedúceho Učebno-výcvikového zariadenia UK Richňava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Richňava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom záujme
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01.10.2017

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učebno – výcvikové zariadenie je situované v prostredí Štiavnických vrchov. Poskytuje ubytovacie a stravovacie služby. Vedúci Učebno – výcvikového zariadenia  zabezpečuje celkový  chod zariadenia  vrátane  riadenia, organizovania, usmerňovania  a kontrolovania  pracovných činností zamestnancov,  zodpovedá za prevádzkovanie chát, riadenie údržby, zásobovanie, zabezpečenie stravovania, vybavovanie objednávok, za marketingovú a obchodnú činnosť .

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské I. stupňa. Pozícia  nie je vhodná pre absolventa.
Jazykové znalosti: znalosť cudzích jazykov vítaná
Počítačové znalosti:

 

 • Microsoft Word – mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – mierne pokročilý
 • Microsoft Outlook -  mierne pokročilý

Požadovaná prax: 5 rokov
Vodičský preukaz: nevyhnutnosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

 • Prax na pozícii vedúceho učebno-výcvikového zariadenia  výhodou, nie je však podmienkou
 • Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • Flexibilita, spoľahlivosť, slušnosť, zodpovednosť, precíznosť
 • Pracovitosť, zmysel pre poriadok a čistotu
 • Bezúhonnosť

Požadované doklady:
Prihláška do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, motivačný list je potrebné doručiť  do 28.09.2017 na adresu: 

Univerzita Komenského - Rektorát
Ing. Jana Gúčiková
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6, P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 

Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre Kanadské štúdiá UK

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta
pre Kanadské štúdiá UK

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore anglistika a amerikanistika je výhodou
 • Pedagogická a publikačná činnosť
 • Aktívna znalosť anglického jazyka
 • Prax v odbore anglistika a amerikanistika minimálne 10 rokov
 • Morálna a občianska bezúhonnosť

Ďalšie podmienky:

 • Práca v medzinárodných projektoch
 • Schopnosť a skúsenosť v podporovaní spolupráce na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Miesto výkonu práce: Bratislava

Pracovný úväzok: 0,33 pracovný úväzok týždenne

Platové podmienky: budú dojednané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Termín nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, motivačný list,

overené doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, dokladovanie publikačnej činnosti a zoznam pedagogických aktivít je potrebné doručiť do 28.09.2017 na adresu :

Univerzita Komenského - Rektorát
Ing. Jana Gúčiková
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6, P.O. BOX 440
814 99 Bratislava