Rektorát

Výskumný pracovník - molekulárna biológia15. 07. 2020

Životopisy v súlade s podmienkami výberového konania zasielajte do 7.8.2020.

Výskumný pracovník - bioinformatika15. 07. 2020

Životopisy v súlade s požiadavkami výberového konania zasielajte do 7.8.2020.