Rektorát

LEKTOR SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO JAZYKA 26. 04. 2022

Životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite prosím na adresu maria.masikova@uniba.sk

LEKTOR CHÉMIE, FYZIKY CUDZINCOV25. 04. 2022

Životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite prosím na adresu maria.masikova@uniba.sk