Univerzitný vedecký park

Vedecko-výskumný pracovník: Biogeografia – špecializácia:...24. 01. 2023

Podklady posielajte do 08. 02. 2023.

Vedecko-výskumný pracovník: Geografické informačné systémy24. 01. 2023

Podklady posielajte do 08. 02. 2023.


Momentálne nie sú uverejnené žiadne výberové konania.