Centrum ďalšieho vzdelávania

Tajomník

Bratislava 20. 09. 2017

Výberové konanie na pozíciu tajomník

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania v zastúpení  jej riaditeľkou PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD.,  vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

 

tajomník

 

Informácie o pracovnom mieste

 

Miesto práce: Bratislava

Platové podmienky: v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 01. 11. 2017

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Spracovanie návrhov rozpočtu, priebežné sledovanie čerpania rozpočtu, realizácia zmluvných vzťahov. Zodpovednosť za dodržiavanie BOZP a PO na pracoviskách. Plánovanie, organizovanie a zabezpečovanie prevádzky objektov, zabezpečovanie opráv a údržby hnuteľného a nehnuteľného majetku. Odborné a metodické riadenie podriadených zamestnancov. Komplexné riadenie a zodpovednosť za ekonomickú časť inštitúcie.

Výhody:

Práca v najstaršej a najväčšej univerzite na Slovensku. Možnosť byť členom profesionálneho kolektívu pre celoživotné vzdelávanie.

Požiadavky na zamestnanca

 

Požadované vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa

Zameranie:
pedagogické alebo ekonomické

Jazykové znalosti:

anglický jazyk alebo nemecký jazyk  - minimálne úroveň B2

Počítačové znalosti - používateľ:

MS Office - pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Internet (e-mail, www) - pokročilý

Vodičský preukaz:

skupina B

Počet rokov praxe:

minimálne 3 roky odbornej praxe v riadiacej práci v oblasti školstva a vo vzdelávacej inštitúcii pre vzdelávanie dospelých

Iné:

znalosť príslušných legislatívnych noriem, pracovné skúsenosti v oblasti podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva  a znalosť práce v systéme SAP

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

-  schopnosť a pripravenosť pracovať v tíme,

-  veľmi dobré komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti,

-  samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, dôslednosť,

-  občianska a morálna bezúhonnosť,

-  výborná znalosť slovenského jazyka,

-  iniciatíva, kreativita, dynamika, flexibilita,

-  schopnosť motivovať  a presviedčať ľudí k plneniu cieľov,

-  profesionalita vo vystupovaní,

-  schopnosť riadiť zmeny,

-  schopnosť pracovať pod stresom,

-  strategicky myslieť a orientovať sa na výsledok,

-  schopnosť pripraviť podklady k projektom,

-  schopnosť pracovať v projektoch,

-  ambicióznosť, vytrvalosť, lojálnosť,

-  ochota cestovať v rámci celého Slovenska,

-  rozhodnosť a rozhodovacie schopnosti.

-  schopnosť presadiť sa, dosiahnuť cieľ a  byť úspešný,

-  vlastné vysoké nasadenie a motivácia,

-  obchodné myslenie,

-  reprezentatívne vystupovanie,

-  ovládanie zásad obchodnej korešpondencie a spoločenského protokolu.

 

Referencie:

Doplniť priamo do Europassu - požadujeme minimálne 2 referenčné osoby, s uvedením pracovnej pozície, firmy alebo inštitúcie a telefonického kontaktu.

Inzerujúca spoločnosť:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je poradenským a vzdelávacím pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave.

Poslaním CĎV UK je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v ďalšom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a poskytovať vzdelávacie služby.

 

Uchádzači o miesto  predkladajú:

  1. žiadosť do výberového konania,
  2. štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis v tvare Europassu
  3. overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí akademických titulov,
  4. výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

 

Vaše žiadosti s profesijným životopisom v slovenskom jazyku posielajte poštou najneskôr do 2 týždňov od zverejnenia výberového konania. Vo Vašej žiadosti prosím uveďte názov pracovného miesta.

Vo Vašej žiadosti uveďte Váš súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby uchovania v databáze Univerzity Komenského v Bratislave, Centra ďalšieho vzdelávania.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o prejavený záujem. Odpovedať budeme len kandidátom, ktorí budú pozvaní na pohovor po splnení požadovaných kritérií.

 

Žiadosti zašlite do 03. 10. 2017 na adresu:

Centrum ďalšieho vzdelávania

Personálny a mzdový referát

Odbojárov 10/A

831 04  Bratislava

 

PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

riaditeľka CĎV UK