Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedre...11. 04. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v...

Výberové konanie na miesto docenta Katedry filozofie a...11. 04. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v...

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre Starej zmluvy...04. 04. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre Starej zmluvy s nástupom máj 2022

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej...01. 04. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022

Výberové konanie na miesto profesora na Katedre praktickej...01. 04. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesor na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022

Archív výberových konaní EBF

žiadne správy.