100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Vydavateľstvo a vydavateľská činnosť Univerzity Komenského22. 05. 2019

1921: Univerzita začala na základe iniciatívy jej prvého rektora prof. MUDr. Kristiana Hyneka vydávať časopis Bratislavské lekárske listy. Po 90 rokoch...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1992, november22. 05. 2019

Z príhovoru markíza Juana Antonia Samarancha, predsedu Medzinárodného olympijského výboru pri príležitosti udelenia čestného doktorátu UK „Vaša magnificencia,...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2012, október22. 05. 2019

„Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody získala 3. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA (Wiener internationale Postverzeichnung...

Akademická knižnica Univerzity Komenského22. 05. 2019

1919 – 2002: Na jednotlivých fakultách postupne vznikli seminárne a katedrové knižnice, ktoré dali základ budovaniu fakultných knižníc. 1991: Rozhodnutie...

Je povinnosťou zaistiť Slovákom univerzitu22. 05. 2019

Zaujímavou a významnou osobnosťou pri vzniku univerzity bol Milan Hodža (1878 – 1944; úradujúci prezident Československej republiky v roku 1935, ministerský...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2013, január22. 05. 2019

„S jeho menom sa spája najúspešnejší slovenský portál pracovných príležitostí. Doterajších pätnásť rokov jeho fungovania považuje za výbornú školu života....

Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK22. 05. 2019

University Ranking by Academic Performance (URAP) V roku 2017 sa UK umiestnila na 551. mieste z top 2 500 hodnotených vysokých škôl. SCIMAGO Institutions...

Prví univerzitní slovenskí profesori22. 05. 2019

Celkovo pôsobilo na LF UK v období rokov 1919 – 1938 spolu 38 českých profesorov. Keďže tradícia českého lekárskeho školstva spôsobila generačný posun...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2000, máj22. 05. 2019

„Dvaja poprední slovenskí lingvisti, profesori Univerzity Komenského– prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. a prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. – boli zaradení medzi...

Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK22. 05. 2019

CWTS Leiden Ranking (Leiden Ranking) V roku 2017 sa umiestnila na 585. mieste z 903 hodnotených svetových univerzít. V hodnotení vedných odborov za rok 2017...